Allt fler finlandssvenskar betraktar sig som tvåspråkiga

Ankdammen ändrar skepnad. Över hälften av alla finlandssvenskar betraktar sig numera som tvåspråkiga. Bild: SPT / Mikael Sjövall

Enligt den senaste finlandssvenska barometern betraktar över hälften av alla finlandssvenskar sig som tvåspråkiga. Andelen tvåspråkiga har vuxit med 29 procentenheter de senaste tio åren.

En förskjutning av den finlandssvenska identiteten präglar årets barometer, som publicerades på torsdagen. Allt färre finlandssvenskar klassar sig som enspråkigt svenska medan andelen tvåspråkiga finl...