Allt fler fästingar också i Helsingfors parker

De här fästingarna hittade Jani Sormunen vid Tölöviken. Bild: Nora Sayyad

Det gäller att se upp för fästingar också när du rör dig i Helsingfors, för det är fullt möjligt att en kryper på dig i en stadspark.

Tänker du att en fästingkoll bara är nödvändig ute på landet? Tänk om. Fästingarna trivs också i städernas parker.

– De enda grönområdena i Helsingfors där vi inte hittat fästingar är välskötta parker, säger Jani Sormunen, forskardoktor på Åbo universitet.

När HBL ringer upp Sormunen står han vid Tölöviken, där sannolikheten att stöta på en fästing är låg – beroende på var man rör sig.

– I södra och västra delarna, där det är mest välskött gräsmatta finns det knappast några fästingar, men på östra sidan, där det finns mer lövhögar och ovårdat parkområde, där finns de, säger Sormunen.

Också Brunnsparken och Observatoriebacken i södra Helsingfors är områden forskarna inte hittat fästingar på, då det varken finns långt, oklippt gräs eller högar av löv och andra växtdelar på marken.

Cityfästingar kan utgöra större risk

Just nu pågår en kartläggning av fästingarna i park- och friluftsområden i Helsingfors. Målet är att ta reda på om det finns riskområden och om man i så fall kunde göra något åt saken. Fästingar i tätbebyggda stadsområden kan utgöra en större risk än fästingar i mer naturliga miljöer, menar Sormunen.

– Om man tänker på risken för att få någon av de sjukdomar som fästingarna sprider beror det på var fästingarna finns och hur stor andel som bär på till exempel borreliabakterier. Men det är också relevant hur ofta människor kommer i kontakt med fästingarna. I Helsingfors kommer människor oftare i kontakt med fästingar än till exempel i ytterskärgården även om det finns fler fästingar där, säger han.

Sormunen disputerade i fjol om fästingpopulationer i Egentliga Finland, och kartlade då fästingmängder i stads- och förortsområden i Åbo. Också då hittade man livskraftiga fästingpopulationer i stadens parker. Oroväckande var att man hittade speciellt rikligt med borreliabakterier hos fästingarna i stads- och förortsområdet.

I Helsingfors har man redan på 1990-talet gjort undersökningar i vilka man hittat fästingar på till exempel Granö och Lövö. All forskning pekar emellertid på att antalet fästingar ökat. Klimatförändringen är en sannolik orsak. Varmare höstar och vårar och blidare vintrar gör det lättare för fästingarna att överleva och hitta värddjur.

Gräspicknick utan risk

Jani Sormunen har koll på cityfästingarna. Bild: Nora Sayyad

Fästingkartläggningen väntas bli klar under senhösten. Eftersom undersökningen fortfarande pågår är det för tidigt för att peka ut vissa riskområden, men Sormunen säger att man på vissa håll i Helsingfors hittat betydligt mer fästingar än det finns generellt.

– På vissa ställen har vi hittat mängder som motsvarar dem på skärgårdshavet.

Sormunen konstaterar ändå att mängden fästingar i regel är rätt liten i parkerna i Helsingfors. Att äta picknick på en gräsmatta är sannolikt tryggt, men om man till exempel rör sig på Centralparkens stigar lönar det sig att kolla att man inte har en oinbjuden gäst med sig.

– Vi önskar att man på samma sätt som man tvättar händerna när man kommer hem skulle göra en fästingkoll. Att folk genast upptäcker och avlägsnar fästingen är ett effektivt sätt att förebygga borreliossmittor, påminner Sormunen.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Renoverad funkisbostad inspirerar som härligt stadshem

Mer läsning