Allt fler söker vård efter olyckor på elsparkcyklar – den typiska patienten är en berusad man

Elsparkcyklarna klassas som lätta elfordon och ska inte köras bland fotgängare. Bild: Sofia Westerholm/SPT

Kirurgerna möts av en alldeles ny patientgrupp. Allt fler kör elsparkcykel i berusat tillstånd och hamnar slutligen på operationsbordet.

De senaste månaderna har en ny patientgrupp växt fram vid Helsingfors universitetscentralsjukhus (HUCS). På kirurgiska polikliniken vid Tölö Sjukhus opereras varje vecka tre till fyra personer som skadat sig allvarligt efter att de har susat fram längst Helsingforsgatorna med elsparkcykel.

Överläkare Mika Paavola berättar att patientantalet ökat så markant att man i slutet av maj specifikt började bokföra antalet fall med elsparkcykel.

– Varje vecka kommer det in tre till fyra patienter med olika allvarligare skador som kräver operation. Och vi ser bara de allvarligare fallen. Det totala antalet skador är säkert mycket större, säger Paavola.

Dödsfall i Sverige och Frankrike

Den typiska patienten på Paavolas operationsbord är då det gäller olyckor med elsparkcykel, en vuxen man som kört i ett berusat tillstånd.

– De flesta fallen kommer in nattetid och på veckosluten. Patienterna har ofta kört berusade, säger Paavola.

Enbart under midsommarhelgen föll fyra personer så allvarligt att de behövde opereras akut.

Brutna armar och ben är ingen ovanlighet, men överlägset vanligast är ändå skador i ansiktet.

– Ovana förare tenderar att landa på ansiktet då de faller, säger Paavola.

Han har också mött riktigt allvarliga hjärnskador under denna vår.

– En traditionell cykelhjälm hade kanske inte skyddat mot ansiktsskadorna, men garanterat mot hjärnskadorna, säger han.

I Finland känner Paavola inte till att någon skulle ha mist livet i en elsparkcykelolycka. Både i Frankrike och i Sverige har det däremot skett. I bägge fallen handlade det om att de förolyckade blev påkörda av en bil.

Överläkare Mika Paavola säger att olyckorna i de flesta fall beror på föraren och inte på fordonet. Bild: Sofia Westerholm/SPT

Elsparkcyklarna lanserades i Helsingfors i april. Nu finns de även i Åbo och i Tammerfors.

Vid Åbo universitetscentralsjukhus (ÅUCS) avdelning för traumavård har man ännu inte noterat någon ökning i patientantalet.

– Elsparkcyklarna kom till Åbo först i maj och ännu har vi inte operarat någon som fallit med en sådan. Förhoppningsvis förblir det så, säger specielläkare Stefan Suvitie vid ÅUCS.

Ska köras bland cyklister, inte fotgängare

Utifrån patientskadorna säger Paavola att olyckorna i Helsingfors vanligen bottnar i användarens ovana och inte i själva fordonet.

– Elsparkcyklarna är ett så nytt fenomen. Varken användarna eller övriga medtrafikanter har hunnit bli helt vana med dem, säger Paavola.

Han poängterar att fordonen i sig inte är något man behöver undvika, bara man förstår hur man ska använda dem.

– Det säger sig självt att man inte ska köra dem berusad. En hjälm och skyddsutrustning skulle också hjälpa många.

Fordonen åker med en hastighet på omkring 20 kilometer i timmen. Enligt Transport- och kommunikationsverket Traficom klassas fordon med en hastighet över 15 kilometer i timmen som lätta elfordon. Elsparkcyklarna ska därmed inte köras bland fotgängare, utan längs cykelleder.

Landets lagstiftning reglerar inte åldern för vem som får köra lätta elfordon. Företagen som erbjuder elsparkcyklar har däremot valt att fastställa åldersgränsen till 18 år.

Utbildar konstant användarna

Utöver åldersgränsen strävar företagen bakom fordonen efter att göra användningen av dem allt säkrare.

Elsparkcyklar erbjuds i Finland av två separata företag, det svenska Voi och det tyska Tier.

Vois talesperson Kristina Nilsson säger att företaget har valt att ge användarnas säkerhet högsta prioritet.

– Vi försöker konstant utbilda användarna. Vi har till exempel börjat med popup-utbildningar i alla de städer där fordonen finns, säger hon.

Därtill är en nätbaserad utbildning just nu under arbete.

– Inom kort kommer våra användare att kunna delta i en nätbaserad utbildning om hur man kör säkert. De som deltar får krediter som de kan köra sparkcyklarna med, säger Nilsson.

Ytterligare en åtgärd man gått in för är att ta elsparkscyklarna helt ur bruk under högtider och storhelger.

– Både i Uppsala och i Helsingfors togs sparkcyklarna bort under valborg för att inte riskera att någon kör berusad och skadar sig, säger hon.

Om dessa åtgärder är tillräckliga vågar hon ännu inte säga.

– Vi arbetar så gott vi kan tillsammans med städerna och söker olika alternativ för att trygga allas säkerhet. Vårt användarantal ökar kraftigt hela tiden och det medför såklart hela tiden också större risker, säger Nilsson.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning