Allt fler fångar lider av psykos

Fängelse, inte vård. En möjlig orsak till att personer som lider av psykos och som begått brott, inte får vård är att det utförs allt färre rättspsykiatriska undersökningar utförs i dag jämfört med år 2005. Bild: Lehtikuva/Vesa Moilanen

Antalet fångar som lider av psykos i finska fängelser har tiodubblats mellan 2005–2016, framgår av en färsk undersökning.

Med en person som lider av psykos avses en person med en psykisk sjukdom, vars symptom omfattar till exempel kraftig paranoia eller vanföreställningar, säger Hannu Lauerma, ledande överläkare vid psykiatriska sjukhuset för fångar.

– En person som lider av psykos kan exempelvis se en penna som ligger i en viss vinkel på ett bord och tolka det som ett mordhot. Personen kan uppleva att hen blir förgiftad eller manipulerad och så vidare.

Lauerma är en av medverkarna i undersökningen.

Personer som lider av psykos och som begått brott hamnar enligt Lauerma i fängelse möjligen av den orsaken att endast hälften så många rättspsykiatriska undersökningar utförs i dag jämfört med år 2005.

Hannu Lauerma efterlyser utvärdering av de rättspsykiatriska undersökningarna. Bild: Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

Ovilliga advokater

– En bidragande faktor är uppenbarligen att gärningsmän numera väldigt sällan konstateras ha nedsatt tillräknelighet. Det är en kategori som kunde förkorta straffet.

I en rättegång kan antingen den åtalade eller åklagaren be om en rättspsykiatrisk undersökning. Enligt Lauerma är advokaterna och assistenterna allt mer sällan villiga att be om en, delvis för att konstaterande av nedsatt tillräknelighet kan innebära långvarig vård i ett statligt sjukhus, det vill säga antingen i Nuivanniemi eller i Gamla Vasa sjukhus.

– Rättspsykiatriska undersökningar utförs också väldigt godtyckligt utan en psykiaters förhandsbedömning. Någon slags utvärdering skulle vara på sin plats, säger Lauerma.

Kommunpsykiatrins nedgång

Enligt Lauerma väcker forskningsresultatet även en fråga om ifall förklaringen kunde ligga i kommunpsykiatrins kraftiga nedgång. Medan det på 1980-talet fortfarande fanns 20 000 sjukhusplatser var det motsvarande antalet år 2009 bara 4 000.

Det finns inget belägg för att sjukdomarna skulle ha blivit vanligare, tvärtom säger Lauerma att förekomsten har minskat.

– När vi främst satsar på öppenvård medför det risken att en persons störningsbeteende inte kan kontrolleras eller förutsägas. Vi kommer att utreda den möjliga kopplingen mellan detta och det ökade antalet fångar som lider av psykos i fortsatt forskning.

Lauerma anser att det psykiatriska vårdnätet har för lite resurser, vilket stärks av att många enligt honom anser att det inte erbjuds tillräckligt med vård. 

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning