Allt fler döljer sina uppgifter efter Vastaamoläckan

Efter att dataintrånget på psykoterapicentret Vastaamo uppdagades har över 10 000 personer lämnat in en begäran om registreringsförbud hos Patent- och registerstyrelsen. Bild: Jussi Nukari/Lehtikuva

Dataintrånget på psykoterapicentret Vastaamo ledde till en markant ökning i antalet registreringsförbud, meddelar Patent- och registerstyrelsen.

Patent- och registerstyrelsen har infört över 10 000 registreringsförbud i handelsregistret, föreningsregistret och stiftelseregistret sedan dataintrånget på psykoterapicentret Vastaamo.

Patent- och registerstyrelsen meddelade redan i början av november att över 10 000 personer lämnat in en begäran om registreringsförbud, och ökade sina resurser för handläggningsprocesserna. Vanligtvis begär 200–350 personer om registreringsförbud per år, enligt Patent- och registerstyrelsen.

Ett registreringsförbud innebär att en person inte får antecknas i Patent- och registerstyrelsens register som ansvarsperson i ett företag eller en sammanslutning. Ett registreringsförbud tar inte bort sådana uppgifter om en ansvarsperson som tidigare registrerats i registren.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Axxell tänker som morgondagens jordbrukare – satsar på samarbete

Mer läsning