Coronafallen fortsätter att öka trots hög vaccinationstäckning

Överdirektör Merja Ekqvist (längst till vänster) från Regionförvaltningsverket i Södra Finland, direktör Pasi Pohjola på Social- och hälsovårdsministeriet och projektchef Anna Katz på Institutet för hälsa och välfärd gav en lägesrapport om coronaepidemin på torsdagen. Bild: Statsrådets kansli/SPT

Nästan 10 000 personer sattes i karantän förra veckan.

Coronaepidemin ser inte ut att mattas av trots att landets vaccinationstäckning förbättras dag för dag. På torsdagen registrerades 1 024 nya fall av coronaviruset.

– Trots att coronafallen ökar ser vi att de allvarliga sjukdomsfallen liksom dödsfallen minskar i jämförelse med situationen i fjol, säger projektchef Anna Katz på Institutet för hälsa och välfärd.

"Epidemin har ändrat karaktär, men coronaviruset smittar lika lätt som tidigare", säger projektchef Anna Katz på Institutet för hälsa och välfärd. Bild: Statsrådets kansli/SPT

Andelen positiva coronatest var 3,8 procent eller 5 017 fall under den förra veckan.

– Det är framför allt unga människor i åldersgruppen 20–29 och ovaccinerade personer som för tillfället drabbas av coronasmittan, säger Katz.

Över 90 procent av alla nya coronafall orsakas nu av deltavarianten, uppger institutet.

– Nästan 10 000 personer sattes i karantän förra veckan. Det torde vara nytt rekord. Hälsomyndigheterna lyckas för närvarande utreda cirka 54 procent av alla smittkedjor, säger direktör Pasi Pohjola på Social- och hälsovårdsministeriet.

Bild: HBL

Allt färre får sjukhusvård

På torsdagen vårdades 83 coronapatienter på sjukhus och 19 av dem fick intensivvård.

– Coronaepidemin utgör fortfarande en stor belastning för primärvården eftersom vi nu registrerar allt fler fall av coronasmitta, säger Pohjola.

I praktiken leder det här till att smittspårningen är överbelastad i många sjukvårdsdistrikt. Det råder också en brist på personal inom social- och hälsovården, vilket i sin tur orsakar problem för den fortsatta vården av patienter inom den specialiserade vården.

Den stigande vaccinationstäckningen kommer ändå att förbättra situationen under hösten. Enligt uppgifter från Institutet för hälsa och välfärd har 68 procent av befolkningen fått sin första dos coronavaccin medan 39 procent har fått två doser.

Diffusa restriktioner

Trots att institutet understryker att incidensen och antalet smittfall inte längre är den lämpligaste mätaren på epidemins framfart, har regionförvaltningsverken gått in för att fatta beslut om nya restriktioner i flera regioner med hänvisning till den stigande incidensen.

– Vi har i dag skärpt restriktionerna för sammankomster i huvudstadsregionen, säger överdirektör Merja Ekqvist på Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

De nya begränsningarna innebär att högst 25 personer får samlas inomhus medan högst 50 personer får samlas utomhus, i avgränsade utrymmen. Begränsningarna träder i kraft den 20 augusti.

I praktiken går det ändå att frångå begränsningarna, förutsatt att man följer de instruktioner om säkerhetsavstånd och handhygien som Institutet för hälsa och välfärd har utfärdat.

– Jag kan inte ta ställning till hur det blir med en eventuell begränsning av hobbyer i enskilda regioner, säger Ekqvist och lovar återkomma med konkreta besked.

Flockimmuniteten inte självklar

Synen på flockimmuniteten och vaccinationstäckningen genomgår också nya tolkningar. Ingen av de experter, som deltog i torsdagens presskonferens nämnde längre vikten av en vaccinationstäckning på 70 procent av befolkningen.

– Vi vet inte hur stor vaccinationstäckningen ska vara för att epidemin ska träda tillbaka. I Storbritannien är 75 procent av befolkningen fullständigt vaccinerad, men trots det sprids coronaviruset bland ovaccinerade lika mycket som tidigare. En ny variant kan också ändra på situationen, säger enhetschef Taneli Puumalainen på Social- och hälsovårdsministeriet.

Hälsovårdsmyndigheterna omvärderar därtill den avgiftsfria coronatestningen.

– Så länge vi har en hög andel ovaccinerade personer är det viktigt att upprätthålla en kapacitet att masstesta folk, men i takt med att vaccinationstäckningen förbättras minskar behovet, säger Puumalainen.

"Vi vet inte hur stor vaccinationstäckningen ska vara för att epidemin ska träda tillbaka", säger enhetschef Taneli Puumalainen på Social- och hälsovårdsministeriet. Bild: Mikko Stig/Lehtikuva

Incidensen, alltså antalet coronafall per 100 000 invånare de senaste 14 dagarna, är nu 177.

1 024 nya fall av coronaviruset registrerades på torsdagen.

Reproduktionstalet, som mäter hur många personer som en smittad person i sin tur smittar, är nu 1,35–1,4.

Totalt 115 305 personer har smittats med coronaviruset sedan epidemin började.

Sammanlagt 995 finländare har hittills dött av covid-19. Denna vecka registrerades 11 nya dödsfall.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Axxell tänker som morgondagens jordbrukare – satsar på samarbete

Mer läsning