Allt fler besöker Världsarvsporten intill Replotbron

Erika von Essen, sommarguide vid Havets hus, guidar cirka ett tiotal personer varje dag i utställningshallen Weichsel. Bild: Sofie Fogde/SPT

Allt fler turister besöker Världsarvsporten i Korsholm - i folkmun kallad Havets hus som öppnade förra sommaren.

Världsarvsporten i Replot i Korsholms kommun är ett besökscentrum för naturarvet Kvarkens skärgård. Enligt Kenth Nedergård, verksamhetsledare för föreningen Världsarvet i Kvarken, har man kunnat se en ökning av turismen till centret sedan det öppnande.

– Men vi hoppas på ännu fler turister, säger Nedergård.

Kenth Nedergård, verksamhetsledare för föreningen Världsarvet i Kvarken, uppmuntrar invånare i området att satsa på företagsamhet som gynnar turismen, till exempel övernattningsmöjligheter eller olika programpunkter. Bild: Mikael Nybacka/Vasabladet/SPT

I mars öppnades den sista delen av Världsarvsporten. Det är en utställningshall kallad Weichsel som specifikt berättar om Kvarkens naturarv. Det betyder att det är första sommaren då alla delar av Världsarvsporten är öppna.

Förut var Havets hus en liten stockstuga som erbjöd information om världsarvet. Turismen har ökat sedan det nya huset öppnades förra sommaren, säger Kenth Nedergård, verksamhetsledare för föreningen Världsarvet i Kvarken. Bild: Sofie Fogde/SPT

Lång process

År 2006 skrevs Kvarkens skärgård in på Unescos lista över världsarv. Redan då väcktes tanken på att öppna något i stil med Världsarvsporten. Det skulle dock dröja ungefär tio år innan plats och helhet fastställts och bygget påbörjats.

Vid Havets hus intill Replotbron har man också vissa eftermiddagar möjlighet att åka på en kryssningstur i skärgården med båten Corina. Bild: Sofie Fogde/SPT

– Jag tycker att resultatet blev bra. Valet att placera byggnaden intill Replotbron var absolut ett bra beslut. Bron är i sig en sevärdhet. Många turister tar sig hit, men vet inte vad nästa steg är. Härifrån kan vi hjälpa dem ut i den riktiga skärgården.

Havets hus får mycket positiv respons av besökarna. Många turister kommer från närområdet, de andra nordiska länderna, Tyskland och Asien. Bild: Sofie Fogde/SPT

Besöksiffrorna har ökat, men under vinterhalvåret är det få som besöker världsarvet.

Kvarkens skärgård upptogs år 2006 som ett naturarv på Unescos världsarvslista.

Kvarkens skärgård är det enda naturarvet av sju världsarv i Finland.

Kvarkens skärgård är ett gemensamt arv med Höga Kusten i Sverige.

I juni 2019 fanns det sammanlagt 1 092 världsarv i hela världen. Det finns både naturarv och kulturarv och kombination av båda.

Det nya besökscentret öppnades i juni 2018 intill Replotbron i Korsholms kommun.

Havets hus har turistinformation, konstgalleri, souvenirshop, en naturutställning och cykeluthyrning.

Tidigare fanns en liten stuga som fungerade som infopunkt.

Källa: havetshus.fi

– Tyvärr stänger sommarrestauranger, campingplatser och museer. Turisterna jobbar vintertid, vilket påverkar vår verksamhet.

Nedergård säger att mycket av deras verksamhet påverkas av den lokala företagsamheten.

– Folk vågar inte satsa på turismen. Övernattningsmöjligheter och andra aktiviteter är välkomna i området. Det finns ändå så mycket turister att det kunde löna sig att satsa.

Nedergård säger att företagsamheten utvidgas i långsam takt eftersom det saknas stora aktörer inom världsarvsområdet.

– Vi uppmuntrar grundandet av nya företag och hjälper till med marknadsföringen. Till exempel har flera nya paddlingsföretag grundats de senaste åren. De har lyckats jättebra.

Nedergård säger att det behövs mer resurser för att förbättra infrastrukturen. Till exempel vandringslederna och besöksmålen ute i skärgården är utsatta för väder och vind och behöver mycket tillsyn. Han hoppas nu på att den kommande statsbudgeten ska möjliggöra en satsning på just det.

– Det är en nationell skyldighet att vårda världsarv, det är inte bara en kommunal angelägenhet, säger Nedergård.

Kvarkens skärgård blev år 2006 inskrivet som ett naturarv på Unescos världsarvslista. Havets hus, som öppnades för ett år sedan i dess nuvarande form, är till för att bistå med information om världsarvet. Bild: Sofie Fogde/SPT

Synligheten avgörande

I Världsarvsporten finns turistinformation, en souvenirshop, ett galleri för lokal konst och en utställning som berättar om naturarvet.

– Världsarvsporten har goda betyg på till exempel Trip Advisor. Vårt mål är att ge besökarna mer än bara en turistupplevelse, folk ska lära sig något under besöket, säger Nedergård.

Världsarvsporten jobbar tätt med till exempel Visit Vasa och världsarvskommunerna, Korsholm, Malax, Korsnäs, Vörå och Vasa.

– Det är viktigt med synlighet. Vi samarbetar därför också med bloggare och researrangörer. Vi hoppas speciellt att få mer internationell synlighet.

Erika von Essen, sommarguide vid Havets hus, blev själv positivt överraskad när hon besökte besökscentret första gången. Bild: Sofie Fogde/SPT

Unescos världsarv är ett globalt varumärke och många svenskar, danskar och tyskar besöker Havets hus.

– Eftersom Vasa är en internationell stad, så besöker också många utländska företagare världsarvet när de har vägarna förbi Vasa.

Världsarvsporten, Havets hus, öppnades i juni förra året efter många om och men. Resultatet blev lyckat, säger Kenth Nedergård, verksamhetsledare för föreningen Världsarvet i Kvarken. Bild: Sofie Fogde/SPT

Erika von Essen, sommarguide på Havets hus, tycker att man kunde marknadsföra stället ännu mera.

– Det här stället passar både ung som gammal. Dessutom är det intressant både för lokalbefolkningen och för andra, säger hon.

Erika von Essen, sommarguide vid Havets hus, placerar ut Finlands sju världsarv på kartan. Bild: Sofie Fogde/SPT

Nöjda besökare

– Havets hus är mycket bra beläget. Jag förstår att folk vill besöka stället, säger Stig Forsberg.

Forsbergs sällskap, Rolf Mälsor, Per-Erik Lund, Gun-Britt Granlund, Anna-Lisa Lund och Maria Lund är alla lika imponerade av besökscentret.

– Vi har ju hört så länge om det här, så det är roligt att se att det blev ett så fint resultat, säger Gun-Britt Granlund.

Två andra besökare är norrmännen Mona Henriksen och Margareta Hansen, som är uppväxt i Nykarleby. De uppskattar att det finns ett besökscentrum som erbjuder information.

Mona Henriksen och Margareta Hansen, norska besökare, uppskattar att man kan lära sig mer om naturarvet på Havets hus. Bild: Sofie Fogde/SPT

– Jag tycker att stället erbjuder en bra blandning naturhistoria och kultur, säger Henriksen.

Erika von Essen, sommarguide vid Världsarvsporten. Bild: Sofie Fogde/SPT

Havets hus får mycket positiv respons av besökarna. Många turister kommer från närområdet, de andra nordiska länderna, Tyskland och Asien. Bild: Sofie Fogde/SPT

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Diamanter är det ultimata vintageköpet

Mer läsning