Allt fler behöver sjukhusvård i eskalerande epidemiläge – distrikten beredda på att det brakar loss

Läget på vårdavdelningarna är nu ett annat än på våren när coronan snabbt och oväntat slog till på bland annat äldreboenden. Än så längre drabbas unga, men det kan vända snabbt. I Mejlans byggdes i våras ett fältsjukhus i parkeringsgrottan. Bild: Cata Portin

Sjukvårdsdistrikten är beredda på en andra våg av coronaepidemin. Ännu ökar antalet personer som behöver vård för covid-19 blygsamt, men i Helsingfors, Vasa och Åbo kan läget förändras snabbt.

Coronaläget eskalerar runtom i landet och vid sjukvårdsdistrikten förbereder man sig för att fler snart behöver sjukhusvård. Ännu är bara få inlagda på sjukhus men beredskap finns – till skillnad från i våras då alla blev tagna på sängen av epidemin som spred sig snabbt och okontrollerat.

Institutet för hälsa och välfärd rapporterade på onsdagen att 48 personer i hela landet fick sjukhusvård på grund av coronasmitta. Sammanlagt åtta personer fick intensivvård.

I Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt vårdas sammanlagt 14 personer. Av dem är nio personer på vårdavdelning och fem får intensivvård.

– Behovet av vård har ökat, men är ännu måttfullt eftersom de som nu blir smittade är i åldern 20–40, säger Veli-Matti Ulander som är administrativ överläkare vid Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt.

På våren slog coronan hårt mot bland annat äldreboenden vilket skapade ett stort behov av vård.

Nu håller antalen fall på att öka också bland den äldre befolkningen vilket kommer att leda till ett ökat behov av intensivvård.

Den här gången har sjukvårdsdistrikten ändå hunnit förbereda sig. Vid Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt är beredskapen god och man ökar kapaciteten när det finns behov.

Men är det sjukhusvård eller vila i hemmet som gäller? Här avgör patientens allmäntillstånd, säger överläkaren. En coronasmittad person med feber kan till exempel stanna hemma och ta febernedsättande medicin.

– Utan vidare kan man stanna hemma om man inte har några värre symtom.

"Alla som behöver vård ska få det"

I Vasa syns det akuta coronaläget redan på sjukhuset. Ett fåtal patienter, än så länge färre än fem, får sjukhusvård men ingen får intensivvård.

– Vi ser nu de första fallen som behöver vård och vi är rädda att de blir fler, säger chefsöverläkare Peter Nieminen vid Vasa centralsjukhus.

Alla som behöver vård ska enligt Nieminen få det, och beredskapen är nu höjd i Vasa sjukvårdsdistrikt. Personalen arbetar normalt men man är beredd att göra snabba ändringar om det skulle behövas.

– Vi har en bra beredskap och har förberett oss mentalt för ett ökat behov av vård.

Lutar sig inte tillbaka

Även i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt rapporterar chefsöverläkare Mikko Pietilä om ett lugnt läge trots ökad smittspridning. Antalet patienter hålls stabilt eftersom vissa åker hem och nya kommer in i stället.

Chefsöverläkare Mikko Pietilä i Åbo universitetscentralsjukhus säger att man ödmjukt följer med coronaläget. Bild: Mikael Piippo/SPT

När de som vårdas är färre än fem, vilket just nu är fallet, anger distriktet inga mer exakta siffror. För tillfället får ingen intensivvård, men om läget förändras finns beredskap.

– Vi är beredda på att de som behöver sjukhusvård blir fler, säger Pietilä.

Vårdplatserna räcker till också om situationen eskalerar och personalen utbildas i olika färdigheter som hjälper dem att tampas med ett intensivare epidemiläge. Trots att man förberett sig väl vid sjukhuset finns det inte utrymme för att luta sig tillbaka och säga att läget är under kontroll.

– Vi är ödmjuka inför situationen. Det bästa vore förstås att fallen skulle bli färre och situationen skulle förebyggas.

Kriterierna för vem som får sjukhusvård och intensivvård är desamma oberoende av epidemin och oberoende av hur många patienterna är.

– Kriterierna för vård är desamma, på den punkten gör vi inga kompromisser.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Många vill välja ekologiskt – också hos frisören

Mer läsning