Allt fler behöver humanitär hjälp – ingen lösning i sikte

På flykt. Irakiska familjer lämnar sina hem väster om Mosul under den pågående offensiven. Över tre miljoner människor är på flykt inom landet i Irak. Bild: Lehtikuva/AFP/Ahmad Al-Rubaye

"Den humanitära katastrofen i Mellanöstern saknar motstycke sedan andra världskriget, och den eskalerar hela tiden. Det här drabbar oss alla på längre sikt om vi inte agerar nu", säger Patrick Hamilton på Internationella Rödakorskommittén.

Hela tjugo miljoner människor i regionen har tvingats fly till följd av konflikter, antingen inom eller utom hemlandets gränser. Lika många fick i fjol mathjälp av Röda Korset, och behoven ökar hela tiden. I Irak är tio miljoner människor i behov av humanitärt bistånd och i Jemen är hela 70 procent av befolkningen det; 3,3 miljoner barn och kvinnor beräknas vara undernärda och 17 miljoner har inte tillräckligt att äta.

– Jag är verkligt oroad över den riktning som regionen tagit de senaste åren, och över omvärldens oförmåga att bidra till en lösning. Krisen antar allt mer episka proportioner och det finns ingen ände i sikte, säger Patrick Hamilton, vicedirektör för Internationella Rödakorskommitténs arbete i Mellanöstern.

Den humanitära katastrofen i Mellanöstern saknar motstycke sedan andra världskriget, och den eskalerar hela tiden. Det här drabbar oss alla på längre sikt om vi inte agerar nu

Han besökte Finlands Röda Kors på onsdagen, efter att ha besökt Irak förra veckan. Här koordinerar Finlands Röda Kors en internationell sjukvårdsinsats kring staden Mosul, där regeringens styrkor i samarbete med andra länder och grupperingar försökt återerövra staden av terrororganisationen IS sedan i höstas. Här arbetar två kirurgiska team i Röda Korsets regi.

– Jag träffade en fyraårig pojke som skadats och fått sitt ena ben amputerat, men som spelade boll och övade sig på kryckor. Man kan inte undgå att slås av vidden av ingreppet, att pojken blir tvungen att leva med bara ett ben i resten av sitt liv. Ändå är det förstås bara ett exempel på hela det enorma mänskliga lidande som orsakas av konflikterna, säger Hamilton.

I Mosul förestår nu ett slag om stadens gamla delar som kommer att bli mycket komplicerat, då den gamla bebyggelsen är tät och folkrik.

– Här finns risk för stora civila förluster. Men striden tar inte slut med Mosul, bakom finns flera andra områden som också kontrolleras av IS. Hur man någonsin ska hitta en fredlig och stabil väg framåt är en massiv utmaning, säger Hamilton.

Smutsig business

Syrien är i en klass för sig efter sex år av inbördeskrig och halva befolkningen på flykt, varav många flytt fler än en gång.

– Det går inte att skönja någon varaktig effekt av de försök till förhandlingar som gjorts. Det är en mycket svår knut att lösa, och innan en lösning är nådd är det nödvändigt att se till att internationell humanitär rätt respekteras bättre än nu.

Detsamma gäller hela regionen. Hamilton ser en tendens att töja på gränserna till den grad att problematiskt beteende blivit norm.

– Krig är alltid en smutsig business. Rent allmänt kan man konstatera att dåligt beteende och avsiktliga överträdelser nu pågår systematiskt. Det gäller förstås inte alla, men i vissa fall tycker jag att man nu kan se ett slags race to the bottom, en kapplöpning om att nå botten. Det här är ett stort bekymmer – hur kan alla ta ett steg tillbaka och skifta till ett mer positivt beteende?

Visst blir folk trötta på att donera då det inte syns någon ände på konflikterna, och det är mycket oroande

Internationella Rödakorskommittén har på fem år lyckats öka sin budget från en miljard dollar till 1,6 miljarder i år. Under samma tid har budgeten för Mellanöstern mer än fördubblats och slukar nu en halv miljard. Än så länge hänger de traditionella donatorerna med och har höjt budet.

– Det är vi mycket glada över. Samtidigt är vi tvungna att prioritera och har minskat våra operationer på en del andra håll. Pengen räcker till mycket, men är förstås långt ifrån tillräcklig.

Blind fläck

Hittills har Jemen varit något av en blind fläck, trots att situationen efter två år av inbördeskrig är katastrofal då också utgångsläget var mer sårbart än i de andra länderna. Nu fördubblar Röda Korset insatsen, men ett problem är svårigheten att få ut hjälpen. Ett annat är folks beredskap att donera.

– Visst blir folk trötta på att donera då det inte syns någon ände på konflikterna, och det är mycket oroande. Samtidigt kan man se ett starkt stöd vid akuta kriser som den i Aleppo, som fått stor synlighet.

Men att gå ut med en insamling för Jemen skulle inte nödvändigtvis ge lika bra resultat. I Finland har Röda Korset ändå ett växande antal månadsdonatorer, och de här pengarna är inte öronmärkta. Finlands Röda Kors meddelar att man donerar 100 000 euro ur katastroffonden för det humanitära biståndet i Jemen.

Och samtidigt, fastän behovet kan tyckas oändligt är det bra med perspektiv:

– I relativa termer – är det en stor summa vi använder? Om man jämför till exempel med hur mycket pengar stater spenderar på sitt försvar, eller att en fotbollsspelare kan vara värd 100 miljoner? Vår insats i Jemen är värd 90 miljoner i år, förutsatt att budgeten går igenom.

Det är inte vettigt att avvisa folk till något av de här länderna just nu

Avvisningar inte vettiga

Men tillbaka till Finland. Hamilton sätter också flyktingströmmarna i perspektiv – strax över 30 000 asylsökande i Finland under toppåret, två miljoner i Libanon med fyra miljoner invånare.

Med tanke på att Irak har över tre miljoner internflyktingar och tio miljoner i behov av humanitärt bistånd, hur rimliga är tvångsavvisningarna av asylsökande som fått avslag?

Rödakorskommittédirektören vill inte gärna kommentera enskilda samarbetsländers myndighetsbeslut. Han berömmer Finlands rykte som aktör för humanitär solidaritet och bistånd. Och hoppas att Finland vill upprätthålla sitt goda rykte i människorättsfrågor också framdeles.

– Men det är inte vettigt att avvisa folk till något av de här länderna just nu med tanke på hur otrygg situationen är såväl i Syrien, Jemen och Irak som i Afghanistan.

Någon ny våg av asylsökande i Europa ser Hamilton inte på uppsegling.

– Nej, det är osannolikt eftersom länderna i Europa skapar nya hinder och barriärer för att hålla folk utanför. Det vi däremot kan se är ett eskalerande behov av hjälp eftersom konflikterna fortsätter och fred och stabilitet inte finns i sikte inom någon nära framtid.

Aktia Aktiecertifikat Renare Europa ger tidsenlig diversitet åt placeringsportföljen

Mer läsning