Allt fler barn dricker ekomjölk på daghemmen

Allt fler dagisbarn dricker ekologisk mjölk, uppger intresseorganisationen Pro Luomu. Bild: Ari Sundberg/SPT

Enligt intresseorganisationen Pro Luomu drack de finska daghemsbarnen 2,97 miljoner liter ekologisk mjölk under verksamhetsåret 2018-2019. Det är en fördubbling av konsumtionen i jämförelse med föregående år.

Orsaken till de nya konsumtionsvanorna är EU:s ekonomiska uppbackning. EU har sedan 2017 betalat ett förhöjt stöd till distributionen av ekologisk mjölk som levereras till skolor och daghem.

Cirka 19,3 procent av den mjölk som serverades i de finska skolorna 2018-2019 var ekologisk, uppger Livsmedelsverket. Enligt mejeriet Valios uppgifter är det allt fler kommuner som satsar på ekologisk mjölk.

– Jag har känslan av att allt fler kommuner övergår till ekologisk mjölk. Tillgången på ekologisk mjölk har tillsvidare räckt för att matcha en ökande efterfrågan, säger kategorichef Mirva Tollet på Valio i ett pressmeddelande.

Enligt statsrådets principbeslut från 2013 ska offentligt finansierade kök uppmuntras till att använda ekologiska råvaror.

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning