Allt fler barn dricker ekomjölk på daghemmen

Allt fler dagisbarn dricker ekologisk mjölk, uppger intresseorganisationen Pro Luomu. Bild: Ari Sundberg/SPT

Enligt intresseorganisationen Pro Luomu drack de finska daghemsbarnen 2,97 miljoner liter ekologisk mjölk under verksamhetsåret 2018-2019. Det är en fördubbling av konsumtionen i jämförelse med föregående år.

Orsaken till de nya konsumtionsvanorna är EU:s ekonomiska uppbackning. EU har sedan 2017 betalat ett förhöjt stöd till distributionen av ekologisk mjölk som levereras till skolor och daghem.

Cirka 19,3 procent av den mjölk som serverades i de finska skolorna 2018-2019 var ekologisk, uppger Livsmedelsverket. Enligt mejeriet Valios uppgifter är det allt fler kommuner som satsar på ekologisk mjölk.

– Jag har känslan av att allt fler kommuner övergår till ekologisk mjölk. Tillgången på ekologisk mjölk har tillsvidare räckt för att matcha en ökande efterfrågan, säger kategorichef Mirva Tollet på Valio i ett pressmeddelande.

Enligt statsrådets principbeslut från 2013 ska offentligt finansierade kök uppmuntras till att använda ekologiska råvaror.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning