Allt fler använder kokain i södra Finland

Bild: Mostphotos

Analyser av avloppsvatten visar att allt fler använder kokain speciellt i de stora städerna i södra Finland. Amfetamin och ecstasy finns i hela landet.

Kokainbruket ökar stadigt i de största finska städerna, medan till exempel mängden metadon varit rätt konstant i huvudstadsregionen under den period som avloppsvattnet analyserats för narkotika.

Institutet för hälsa och välfärd (THL) har analyserat avloppsvattnet i de största finska städerna sedan 2012 och årets siffror bygger på analyser av vattnet i Helsingfors, Esbo, Tammerfors och Åbo. THL:s analyser är en del av den årliga europeiska narkotikarapport som ges ut av Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (EMCDDA).

Analyser av avloppsvatten ger information om narkotikabruket så gott som i realtid samtidigt som det blir enkelt att bygga upp statistik över ett fenomen som annars är svårt att mäta.

– Kokainbruket i Finland har mångfaldigats på fem år, men ökat speciellt i södra Finlands stora städer, säger Teemu Gunnar, chef för THL:s toxikologiska enhet.

Eftersom analyserna av avloppsvatten görs i tiotals europeiska länder kan man också se att kokainbruket trots den nationella ökningen i Finland ändå är relativt sett mindre i Finland än i de övriga nordiska, de västeuropeiska och de mellaneuropeiska länderna.

Den information som vattenanalyserna ger kombineras också med uppgifter ur andra register. På det här sättet söker man bland annat svar på frågan om hur mycket pengar som egentligen rör sig i narkotikahandeln. Genom att jämföra renhetsgraden i beslagtagen narkotika med mängden rester i avloppsvattnet ser man till exempel att bruket ökar ju renare varor som finns till salu.

Vattenanalyserna avslöjar snabbt när nya narkotiska ämnen dyker upp på den finska marknaden. Det var just vattenanalyserna som visade att metamfetamin år 2016 kommit i parallellt bruk med amfetaminet i Finland.

I Finland täcker analyserna av avloppsvatten beteendet hos 45 procent av befolkningen. Vartannat år sedan 2014 har mängden narkotika mätts ur orenat avloppsvatten i Helsingfors, Esbo, Lahtis, Åbo, Tammerfors, Jyväskylä, Villmanstrand, Kuopio, Uleåborg, Rovaniemi, Kotka, Joensuu, Vasa och Nyslott. Udda år har mätningarna gjorts enbart i Helsingfors, Esbo, Tammerfors och Åbo.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Bred efterfrågan på stugor gynnar den som vill sälja

Mer läsning