Allt fler använder FPA:s tolktjänster

FPA förmedlade 82 000 tolkbeställningar under årets första sex månader. Foto: Mikael Piippo/SPT Bild: Mikael Piippo/SPT

Folkpensionsanstaltens tolktjänst för personer med funktionssättning används flitigt. Omkring 82 000 tolkbeställningar gjordes under årets första sex månader, vilket är 8 procent mer än i fjol, uppger FPA i ett pressmeddelande.

Tolktjänsten används främst av klienter med hörsel-, syn-, eller talskador. Omkring 93 procent av de svenskspråkiga beställningarna utföll väl, men i de resterande fallen lyckades FPA inte erbjuda den utlovade tolktjänsten.

– Trots att antalet beställningar har ökat så har vi lyckats vi lyckats hålla förmedlingen av våra tolktjänster på en hyfsad nivå, säger chefen Sari Paloposki på Centret för tolktjänst.

Enligt Centret för tolktjänst finns det stora regionala skillnader i tillgången på tolkar. Omkring 6 000 personer har rätt till tolktjänst i landet, uppger FPA.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03