Allt fler använder digitala tjänster – coronakrisen sänkte ribban

Kommunikationsminister Timo Harakka (SDP) har förlängt mandatet för arbetsgruppen som ska undersöka det digitala språng som tagits under coronakrisen till den 30 september. Foto: Bild: Mikael Sjövall/SPT

Tröskeln för medborgarna att föra över sin konsumtion till webben och använda digitala tjänster har sänkts under coronakrisen, men det finns skillnader i användningen.

Kommunikationsministeriet har förlängt mandatet för arbetsgruppen som ska undersöka det digitala språng som tagits under coronakrisen till den 30 september 2020.

Arbetsgruppen ska färdigställa en rapport och utarbeta en åtgärdsplan för digitaliseringsprojekt som genomförs som del av återuppbyggnadsarbetet efter krisen.

Arbetsgruppens halvtidsrapport har nu sänts på remiss.

Den visar att tröskeln för medborgarna att föra över sin konsumtion till webben och använda digitala tjänster har sänkts under coronakrisen, men att det finns skillnader i användningen.

Enligt kommunikationsminister Timo Harakka (SDP) vore en naturlig fortsättning att kartlägga sådana digitaliseringsåtgärder som främjar Finlands snabba återhämtning från coronakrisen.

"Det utvidgade perspektivet förverkligar direkt regeringsprogrammet, där det uttryckligen förutsätts att lagstiftningen och förvaltningen utvecklas så att de blir ännu gynnsammare för digitaliseringen", säger Harakka i ett pressmeddelande.

Arbetsgruppen tillsattes i början av maj och hade inledningsvis mandat till den sista maj.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning