Allt fler använder alternativ medicin – nu ska Finland få en lag för att stoppa marknadsföringen

För tillfället finns det endast allmänna regleringar, och i konsumentskyddslagstiftningen behandlas försäljningen av alternativ medicin som vilken som helst annan tjänst. Bild: Pxhere

Social- och hälsovårdsministeriet inleder en lagberedning kring alternativ medicin och vård inför nästa regeringsperiod.

En mer detaljerad lagstiftning har önskats redan länge och det är familje– och omsorgsminister Annika Saarikko (C) som nu satt i gång arbetet.

Alternativa behandlingar innebär sådana mediciner och vårdmetoder som inte hör till den officiella hälso- och sjukvården. Personen som ger alternativ vård behöver inte ha någon utbildning inom sjukvård.

I Finland har så kallat silvervatten, vatten med minimala partiklar av silver, sålts som botemedel mot olika sjukdomar trots att det är farligt att dricka. Ett annat exempel är black salve, en svart salva som använts mot hudcancer, trots att salvan kan fräta hål i huden.

Enligt Social– och hälsovårdsministeriet har utbudet, marknadsföringen och användningen av alternativa behandlingar ökat.

– Det är bra att människor är intresserade av sin hälsa och söker sätt att förbättra den. Problemet är att det finns så mycket information på till exempel internet, och då kan det vara svårt att veta vad som stämmer, säger Katri Makkonen, överläkare vid Social– och hälsovårdsministeriet.

Bra business

Enligt Makkonen kan dåliga erfarenheter också påverka intresset för alternativa metoder. Om man är missnöjd med till exempel ett läkarbesök söker man andra lösningar.

– De som säljer alternativ medicin kan vara jättebra på att tala och interagera. Då kanske man övertygas bara på grund av det, säger Makkonen.

Tidigare såldes silvervatten som ett kosttillskott men efter livliga debatter förbjöd EU-kommissionen invärtes bruk av silvervatten. I dag får det endast säljas för att rena vatten i till exempel en vattentank. Svenska Yle hittade ändå i fjol finländska tillverkare och försäljare som hävdar att silvervatten går att dricka och botar sjukdomar.

Flera vårdexperter har varnat för skadorna, bland annat Institutet för hälsa och välfärd, THL och Läkarförbundet. Enligt THL är silvervatten skadligt, och är inte en medicin. Man kan till och med förgiftas av det.

– Vårdbranschen är ganska bra business. Det är förstås helt förståeligt att alla vill göra vinst. Men det är bra att komma ihåg att vård inte bara handlar om pengar, utan den ska vara effektiv.

Skydda konsumenterna

För tillfället finns det endast allmänna regleringar, och i konsumentskyddslagstiftningen behandlas försäljningen av alternativ vård som vilken som helst annan tjänst. Detta i motsats till Sverige som redan har en så kallad kvacksalverilag. Behovet av en lagstiftning i Finland utreddes senast 2009.

– Diskussionen om alternativ vård har förstås haft en inverkan på att det här diskuteras igen.

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira kan inte ingripa då företag ger alternativ vård. Om en läkare eller sjukskötare ger vård som skadar patienten kan de däremot ingripa.

Enligt familje– och omsorgsminister Annika Saarikko är det extra problematiskt då det handlar om minderåriga eller personer som är oförmögna att själva fatta beslut. Hon poängterar också att alternativa mediciner kan fördröja en medicinsk behandling och förvärra sjukdomen.

– Det viktigaste är att den nya lagstiftningen skyddar konsumenter. Personer söker vård i god tro och förväntar sig bra vård. Alternativ vård kan till och med vara farligt, säger Katri Makkonen, överläkare vid Social– och hälsovårdsministeriet.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Akademen - en modern klassiker

Mer läsning