Allt färre vill studera till sjökapten på Åland – men på gymnasienivå lockar sjöfarten nya sökande

Bild: Nya Åland / Lehtikuva / Stefan Öhberg

Sedan 2010 har sökande till sjökaptensutbildningen vid Högskolan på Åland successivt minskat. Vad som skrivs i medierna om sjöfarten påverkar sökandet, tror rektorn.

Ronny Eriksson, vice rektor för sjöfartsakademin som har hand om sjöfartsutbildningarna på yrkeshögskolan Högskolan på Åland, tycker inte att årets siffror är alarmerande låga. Han menar att det varierar från år till år.

– Visst är det trevligare om det är många sökande. Framfört allt för näringslivets kompetens, det behövs tillväxt för framtiden, säger Eriksson.

Att det i år endast är 31 som sökt till sjökaptensutbildningen som förstahandsval kan enligt Ronny Eriksson bero på flera saker. En sak som enligt honom påverkar är att är det skrivits väldigt lite positivt om utbildningen i medierna.

– Det varierar också vad som är populärt och inte populärt bland unga att söka till.

I slutet av 1980-talet och mitten av 1990-talet kunde sjökaptensutbildningen ha klasser på 12–16 studerande.

– Jämfört med hur siffrorna såg ut då har de varit goda nu.

Att få kompetent sjöfolk också i framtiden är väldigt viktigt för att Åland ska kunna ha rederier kvar.

Vad kan man göra för få hit studerande?

– Se till att vi har en attraktiv utbildning. Marknadsföring behövs alltid. Det är viktigt att se till att vi har studerandebostäder, att det finns möjlighet att flytta till Åland. Det har tidigare år varit en bromsande faktor.

Högskolan på Åland har tre utbildningar inom sjöfart: sjökapten, maskinteknik och elektroteknik. Till elektroteknik kan man söka vartannat år, nästa gång 2018.

Tidigare har man haft svårt att få studerande till elektroteknik men nu har den utbildningen blivit populär. Senast började en fullstor klass.

Att ämnet blivit populärt beror enligt Ronny Eriksson på att det är en attraktiv utbildning med bra chanser att få jobb.

– Det finns goda arbetsmöjligheter och mycket bra löner inom vissa segment.

Sjöfartsakademin på Högskolan på Åland har också hand om Sjöfartsgymnasiet som erbjuder sjöfartsutbildning på gymnasial nivå. I år var det många som ville till Sjöfartsgymnasiet.

– Vi har sökande på reservplats. 

Fakta

Sökande, sjökapten och maskinteknik, Högskolan på Åland

Sjökapten 2008: 51 Maskinteknik 2008: 23

Sjökapten 2009: 87 Maskinteknik 2009: 112

Sjökapten 2010: 114 Maskinteknik 2010: 51

Sjökapten 2011: 75 Maskinteknik 2011: 44

Sjökapten 2012: 78 Maskinteknik 2012: 29

Sjökapten 2013: 69 Maskinteknik 2013: 35

Sjökapten 2014: 47 Maskinteknik 2014: 36

Sjökapten 2015: 42 Maskinteknik 2015: 40

Sjökapten 2016: 51 Maskinteknik 2016: 25

Sjökapten 2017: 31 Maskinteknik 2017: 35

”Nu sover jag gott, äntligen!”

Angelina fick dålig sömn men rogivande växter hjälpte henne. "Min livskvalitet är mycket bättre nu" säger hon. 20.9.2018 - 13.33