Allt färre simskolor ordnas på svenska i Helsingfors

Skolbarnens simkunskaper har försämrats de senaste åren, varnar simlärare. I Helsingfors är simskoleplatserna på svenska dessutom på kort. Bild: Folkhälsan

Det finns ytterst få svenska simskoleplatser för barn i Helsingfors. Orsaken är för lite simhallskapacitet i kombination med att Folkhälsan förfördelas då halltiderna delas ut. Det beror på att staden prioriterar idrottsföreningar, vilket Folkhälsan inte är.

I åratal höll Folkhälsan populära simskolor för barn i Tölö simhall. Då hallen för ett par år sedan stängde för ombyggnad försökte volontärerna bakom den lokalförening som drev verksamheten, Folkhälsan i Munksnejden, hitta en ersättande och någorlunda centralt belägen simhall – men förgäves.

Bolaget Urheiluhallit, som utöver Tölö simhall också står som ägare till bland andra Berghälls och Backasbrinkens simhall, meddelade att Folkhälsan inte får plats hos dem. Helsingfors stad är majoritetsägare i Urheiluhallit.

Anledningen till att Urheiluhallit gav Folkhälsan kalla handen, hänger ihop med att bolaget valde att prioritera de egna simskolorna efter renoveringen.

Folkhälsan är inte den enda som fick nobben av Urheiluhallit. Också Helsingfors simförening, Simmis, som tidigare ordnade simskolor i Tölö, fick nej då föreningen tog kontakt och meddelade att den önskade fortsätta med sin simskola i Tölö.

För att inte helt tvingas upphöra med simskolorna flyttade Folkhälsan verksamheten till stadens egen logistiskt mer svårbelägna simhall i Britas, med påföljden att deltagarantalet sjönk. Också i Britas var det svårt att få halltider.

I vår ordnar Folkhälsan endast två simskolegrupper i Britas. I Östra centrum hålls likaså en simskolegrupp på våren. Helsingfors stad ordnar inga simskolor på svenska, medan Helsingfors simförening har fyra svenska grupper med plats för en handfull eller ett dussin barn per grupp.

Summa summarum: De svenskspråkiga simskoleplatserna är få och har minskat de senaste åren som en följd av att Folkhälsan har tvingats skära i sitt utbud eftersom det inte finns lediga simhallstider.

Idrottsföreningar har förtur

Folkhälsan konkurrerar om halltiderna med en uppsjö andra organisationer som ordnar simskolor på finska. Men Folkhälsans chanser att komma över goda tider försämras av att staden har direktiv om att idrottsföreningar ska prioriteras då halltiderna delas ut.

Folkhälsan, som till pappers har som syfte att ägna sig åt friskvård och inte idrott, förfördelas därför då staden beslutar vem som får ordna verksamhet i simhallarna.

Prislappen för att ordna simskola blir också mångfaldigt dyrare eftersom Folkhälsan hittills inte har gått in för att registrera en egen idrottsförening i Helsingfors, vilket vore ett sätt att få bättre och billigare halltider. Då en idrottsförening som ordnar simskola för barn betalar 8 euro i timmen i hyra för en 25-meters bassäng, är prislappen för andra allmännyttiga föreningar som Folkhälsan tjugofaldig, det vill säga 160 euro i timmen.

Vid Folkhälsan i Munksnejden, som med volontärkrafter har skött byråkratin kring simskolorna, berättar ordförande Susan Haanpää att man åtskilliga gånger har varit i kontakt med staden och Urheiluhallit och hört sig för om lediga tider. Men beskedet har varit att det inte finns plats för dem. Därför ordnas endast två nybörjarkurser i vår.

På staden säger idrottsdirektör Tarja Loikkanen att stadens elektroniska system visar att Folkhälsan sedan i höstas till slutet av nästa vår har fått alla hallturer som föreningen har ansökt om.

Susan Haanpää ser annorlunda på saken:

– Vi har varit i kontakt med staden som meddelade oss att de inte fanns några andra tider att få. Därför gjorde vi inte fler ansökningar.

Kontaktchef Taina Korell vid staden medger ändå att simhallstiderna är bristvara.

– Situationen i Helsingfors är svår. Behovet är betydligt större än utbudet. Utöver simskolor måste det finnas plats för vanliga stadsbor att simma i simhallarna, säger Korell.

Tidigare ordnade Helsingfors stad egna svenska simskolor, men lade ner verksamheten på grund av för få deltagare. Tarja Loikkanen säger att det föreföll som om de svenskspråkiga föräldrarna i stället för att välja simskola på svenska, valde en finsk simskola närmare hemmet.

Borgarsdóttir Sandelin: Ohållbar situation

SFP-fullmäktigeledamoten och medlemmen i kultur- och fritidsnämnden, Silja Borgarsdóttir Sandelin, säger att den situation som nu har uppstått är ohållbar.

– Staden har räknat med att Folkhälsan ordnar simskolorna på svenska. Därför har Helsingfors inte haft simskolor i egen regi de senaste åren. Då kan det inte vara så att Folkhälsan blir utan lämpliga halltider, säger Borgarsdotter-Sandelin som hade hoppats att Folkhälsans simskola fått flytta tillbaka till Tölö simhall efter renoveringen.

– Jag har försökt fråga varför saker inte går framåt. Styva strukturer kan inte vara en orsak till att det inte kan ordnas simskolor på svenska. Också svenskspråkiga barn måste få lära sig simma, säger Borgarsdotter-Sandelin.

"Barnens simkunskaper har försämrats"

Helena Piksilä, som är både föreningskoordinator på Helsingfors simsällskap, Simmis, och simlärare för svenskspråkiga Helsingforselever, beklagar sig över att lediga simhallstider för frivilliga simskolor har blivit en bristvara. Piksilä anser att simskolorna fyller en ytterst viktig funktion.

– I dagens läge är det inte mycket simundervisning som Helsingfors stad erbjuder grundskoleeleverna inom ramen för undervisningen i skolorna. Under de år jag har jobbat som simlärare har jag kunnat bevittna hur simkunskaperna har dalat, säger Piksilä.

I årskurs fem borde alla elever vara simkunniga och klara av att simma 200 meter i sträck, 150 meter på mage och 50 meter på rygg. Men tyvärr klarar långt ifrån alla barn testet.

– Dessvärre godkänns numera barn som i praktiken inte är simkunniga, säger Piksilä.

En förklaring till varför simkunskaperna har försvagats misstänker Piksilä hänger ihop med att motoriken hos skolbarnen överlag har försämrats.

– Dagens barn rör på sig allt mindre och sitter allt mer framför telefoner och datorer. Det märks tyvärr i simbassängen, säger Piksilä.

Aktia Aktiecertifikat Renare Europa ger tidsenlig diversitet åt placeringsportföljen

Mer läsning