Allt färre fartyg dumpar avloppsvattnet i Östersjön trots kryssningsrekord

Kryssningsfartyget Aidamar anlände i veckan från S:t Petersburg till Helsingfors med 2 500 passagerare ombord. Martin Kvarnström (mitten) och Mikael Rantanen (till vänster) tömmer fartyget på dess avloppsvatten tillsammans med en medlem av besättningen. Bild: Niklas Tallqvist

Helsingfors går mot alla tiders rekord för internationella kryssningsturister. Samtidigt pumpar närmare 90 procent av fartygen ut sitt smutsvatten direkt i Helsingfors hamnars avloppssystem. – Vi har verkligen gått framåt, säger Kari Noroviita.

Trycket på Helsingfors som destination för internationella kryssningsfartyg har aldrig varit så stort som nu. När säsongen är slut för i år i november kommer alla tiders rekord att vara satt.

– Vi har då tagit emot mellan 500 000-530 000 kryssningsresenärer, säger Ville Haapasari som är vd för Helsingfors hamn.

I fjol var antalet passagerare 478 000 personer. Fram till slutet av den här veckan har 270 kryssningsfartyg lagt till vid någon av Helsingfors hamnar. Den slutgiltiga summan landar någonstans mellan 280 och 290 fartyg då fjolårets antal var 266 fartyg.

I måndags kunde stadsborna betrakta den 300 meter långa och 65 meter höga Meraviglia, med plats för tusentals passagerare, som låg förtöjd vid Busholmskajen. MSC-rederiets fartyg var det största som någonsin besökt Helsingfors.

– I kryssningssektorn har man investerat i nya fartyg och upplevelser. Det har ökat intresset bland turisterna, säger Haapasaari.

Meraviglia är det största fartyget någonsin som anlöpt Helsingfors. Bild: Mikko Stig

"Det är anmärkningsvärt"

Från och med den 1 juni nästa år är det slut på dumpandet av smutsigt vatten rakt i Östersjön. Förbudet gäller nya kryssningsfartyg. De äldre fartygen kan fortsätta fram till 2021. Fartyg som seglar rakt till S:t Petersburg har en övergångstid fram till 2023. De reguljära passagerarfärjorna har sedan länge pumpat sitt avloppsvatten i hamnarna.

På Helsingfors hamn uppskattar man att andelen kryssningsfartyg som släpper ut sitt smutsvatten i hamnarna närmar sig 90 procent.

– Det är faktiskt anmärkningsvärt. Vi har verkligen gått framåt på den punkten, säger Kari Noroviita som är chef för passagerarhamnarna.

Han säger att bestämmelserna har släpat efter. Det rör sig om kanske 30 fartyg årligen som inte gör sig av med avfallsvattnet i hamnarna. Men det betyder automatiskt inte att de i stället släpper ut det i havet.

– Det behöver inte vara så. En del fartyg kanske inte har behov av att pumpa ut det just i Helsingfors. De har kanske pumpat ut det redan i Stockholm.

Noroviita tror att fenomenet nu är rätt marginellt.

– Det är tills vidare lagligt att pumpa ut det i Östersjön, men folks moral säger något annat, vilket är bra.

Ett stort fartyg genererar kring 1 000 kubik smutsvatten.

Alla kryssningsfartyg måste betala en avfallsavgift. För stora kryssningsfartyg, som Meraviglia, kostar det 3 875 euro. För två år sedan införde Helsingfors hamnar en rabatt på 20 procent på den här avgiften. Rabatten ges till alla som väljer att pumpa ut sitt avfallsvatten i hamnen.

– Det fick en viss effekt. Vi ger dem en morot. Nu finns det ingen ekonomisk orsak till att pumpa ut vattnet i havet.

Bild: Maija Hurme

Ny kryssningskaj

Ville Haapasaari ser främst två orsaker till att allt fler kryssningsfartyg kommer till Helsingfors hamnar.

– Resandet har överlag ökat i Finland och Europa tack vare den positiva ekonomiska tillväxten. Arbetet med att marknadsföra Helsingfors som ett resemål har också burit frukt.

Efter krisen i östra Ukraina 2014 var i synnerhet amerikanska turister mindre intresserade kryssningar i Östersjöregionen, menar Haapasaari. Nu, fyra år senare har de återvänt.

I höst kommer en tredje kryssningskaj att stå klar på Ärtholmen. Samtidigt försvinner kajen för kryssningsfartyg på Busholmen. Nybygget betyder kryssningsturisterna kommer att koncentreras till Ärtholmen nästa sommar.

Haapasaari tror att det här på sikt kommer att innebära att man utvecklar både tjänster och förbindelser för kryssningsturisterna på Ärtholmen. Det är viktigt att turisterna känner att de kommer fram till en trevlig stadsmiljö.

– På vissa av Busholmens kajer stiger kryssningsresenärerna i land mitt i en grushög och förundrar sig över vart de riktigt har kommit. Jag tror att vi kommer att komma vidare från det här.

Nya kryssningsfartyg får inte dumpa obehandlat avfall från toaletter i Östersjön efter den 1 juni nästa sommar.

Syftet är att minska på utsläppen av näringsämnen som kväve och fosfor.

För existerande kryssningsfartyg börjar förbudet gälla sommaren 2021.

Fartygen ska lämna avfallsvattnet i mottagningsordningar i hamnarna.

I alla Helsingfors hamnar pumpas vattnet direkt in i stadens avloppssystem.

Fartygen kan också behandla vattnet i reningsanläggningar ombord. Efter det får de släppa ut det renade vattnet i Östersjön.

Redan nu måste de flesta fartyg betala en avfallsavgift i hamnarna.

En del undantag finns. Det är myndigheten Trafi som ger specialtillstånd. Då har fartygen kommit överens om avfallshanteringen direkt med ett avfallsföretag.

Fastighetsfonder ger den privata placeraren möjlighet att dra nytta av fastighetsmarknadens stabila avkastning

Mer läsning