Allt färre är arbetslösa

Högkonjunkturen och uppsvinget för exportindustrin har gynnat sysselsättningen. Arbetslöshetsgraden har sjunkit med 0,5 procentenheter under de senaste 12 månaderna. Bild: Linnea de la Chapelle/SPT

Antalet arbetslösa fortsätter att sjunka. Enligt Arbets- och näringsministeriets statistik fanns det sammanlagt 229 600 arbetslösa i slutet av april. Det är 25 000 färre i jämförelse med de siffror som publicerades vid motsvarande tidpunkt i fjol.

Även antalet långtidsarbetslösa blir allt färre. Enligt ministeriets uppgifter uppgick antalet långtidsarbetslösa till 63 100 personer, vilket är 17 500 färre än ett år tidigare. De som har varit utan jobb i minst ett års tid klassas som långtidsarbetslösa. Ungdomsarbetslösheten har också minskat med 9,2 procent under det gångna året.

Arbets- och näringsbyråerna uppger att det för närvarande finns sammanlagt 144 700 lediga jobb, vilket är mer än 23 000 fler jobb jämfört med situationen i fjol.

Enligt Statistikcentralens uppgifter är arbetslöshetsgraden 8 procent medan sysselsättningsgraden är 71,2 procent.

Byggnadsarv kräver vård och goda produkter

På Illby gård i Borgå värnar man om det gamla genom att ta väl hand om sina byggnader. Målningen av karaktärshuset var ett stort projekt, men något man räknar med att ha glädje av länge. 13.6.2019 - 09.39