Allt det goda i Helsingfors byggnadspolitik har redan länge börjat urholkas

”'Kommunalsocialismen' har varit en central del av hur man byggt välfärdssamhället i hela landet."

Helsingfors har varit en föregångare i många avseenden, och inte enbart därför att det är den enda staden i Finland man kan kalla för en storstad, åtminstone med nordiska kriterier. Staden är oc...