"Allt blir svårare hemma" – distansundervisning drabbar i kritiskt livsskede

Socialhandledaren Pia Öhman hjälper Raneen Abbas, som studerar till närvårdare, med en uppgift. Öhman säger att andra stadiet riskerar att bli fragmentariskt för många, men att Prakticum försöker stå för normalitet och kontinuitet trots allt. Så här nära varandra sitter de två inte längre tider. Bild: Niklas Tallqvist

Gymnasier och yrkesutbildningar arbetar på många håll på distans igen, och nu diskuteras frågan om distansundervisning också för sjuor till nior i Nyland. På yrkesinstitutet Prakticum har man tagit lärdom av våren och satt in åtgärder för att förhindra att studerande ska falla av. Just det här livsskedet är både kritiskt och känsligt.

Yrkesinstitutet Prakticum i Helsingfors, strax efter lunch. Vanligtvis innebär det att hundratals brickor i matsalen Bamba har lämnats in för disk, och att lika många studerande och anställda har sökt...