Här är hela listan på de bästa svenska gymnasierna

Bild: Sari Gustafsson

Gymnasiet Lärkan klarade sig bäst bland de svenskspråkiga gymnasierna i vårens studentskrivningar med avseende på medeltalen i de obligatoriska ämnena, enligt Studentexamensnämnden