Här är hela listan på de bästa svenska gymnasierna

Bild: Sari Gustafsson

Gymnasiet Lärkan klarade sig bäst bland de svenskspråkiga gymnasierna i vårens studentskrivningar med avseende på medeltalen i de obligatoriska ämnena, enligt Studentexamensnämnden

Gymnasiet Lärkan ligger på sjätte plats.

Nästa bland de svenskspråkiga är Katedralskolan i Åbo på 19:e plats, sedan följer Kotka svenska samskola (23:e), Mattlidens gymnasium (26) och Vasa Övningsskola (29).

Etelä-Tapiolan lukio i Esbo har det högsta medeltalet i de obligatoriska ämnena i vårens studentskrivningar, meddelar nämnden. De två andra i topp tre är Ressun lukio och Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu.

FNB presenterar senare i dag sin egen jämförelse där de studerandes ingångsnivå beaktats.

Här är listan på de svenska gymnasiernas placeringar (jämförelse av medeltal i obligatoriska ämnen)

6. Gymnasiet Lärkan

19. Katedralskolan i Åbo

23. Kotka svenska samskola

26. Mattlidens gymnasium

29. Vasa övningsskola

30. Gymnasiet Grankulla samskola

52. Svenska privatskolan i Uleåborg

53. Virkby gymnasium

59. Borgå Gymnasium

62. Brändö gymnasium

74. Ekenäs gymnasium

85. Karis-Billnäs gymnasium

86. Kronoby gymnasium

88. Vörå samgymnasium

103. Svenska samskolan i Tammerfors

107. Korsholms gymnasium

119. Pargas svenska gymnasium

128. Pedersöre gymnasium

139. Sibbo gymnasium

140. Tölö gymnasium

143. Rudolf Steiner skolan i Helsingfors

155. Närpes gymnasium

167. Topeliusgymnasiet i Nykarleby

171. Kristinestads gymnasium

195. Karleby svenska gymnasium

232. Ålands lyceum

243. Kimitoöns gymnasium

244. Gymnasiet i Petalax

247. Jakobstads gymnasium

263. Hangö gymnasium

264. Lovisa Gymnasium

292. Vasa svenska aftonläroverk

313. Helsinge gymnasium

321. Vasa gymnasium

354. Björneborgs svenska samskola

355. Kyrkslätts gymnasium

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Pionjären inom styling

Mer läsning