Allmänt patientregister blottar oss

I registret kommer det att finnas mycket som vi kanske inte vill att någon skall veta.