Allergiframkallande underhyresgäst eller inbillat problem – forskare ska ta reda på om husdammskvalster finns i Finland

Under de senaste åren har ett flertal forskare hävdat att husdammskvalster knappt existerar på våra breddgrader. I höst ska frivilliga finländares sängar undersökas för att reda ut om dessa mikroskopiskt små spindeldjur bor i våra hus eller inte.

Det är en grupp forskare vid Allergi-, Hud- och Astmaförbundets forskningsenhet Södra Karelens allergi- och miljöinstitut som ska utreda om husdammskvalster i Finland är en myt eller ett verkligt problem.

– Enligt en undersökning, som ännu inte har publicerats, uppsöker många finländare läkarvård på grund av symtom som de förknippar med husdammskvalster. Det ska bli spännande att utreda vad symtomen verkligen beror på, ifall det visar sig att vi inte har kvalster i Finland, säger forskningsassistent Tiina Vitikainen.

Forskarna har efterlyst frivilliga undersökningsdeltagare som bor i vanliga hög-, rad eller egnahemshus i Åbo, Helsingfors och i området kring Imatra och Villmanstrand.

Fakta

Vad är husdammskvalster?

Det finns mer än 30 000 kvalsterarter i världen, men i hem är husdammskvalster, även kallad sängkvalster, den vanligaste arten. Det är ännu oklart om kvalstren trivs i finländska hem.

Husdammskvalster är ungefär 0,3 millimeter stora spindeldjur som saknar lungor och andas direkt genom huden. De använder också huden för att ta upp och avge vatten. Därför är de beroende av omgivningens fukt för att kunna upprätthålla vattenbalansen.

Kvalster livnär sig bland annat på hudflagor, mikrober och svampmycel. En människa avger 0,5-1 gram hudflagor om dagen, vilket är tillräckligt för att hålla flera tusen kvalster i liv under ett år.

Kvalster trivs i sängar världen runt, förutom i mycket torra eller kalla regioner.

Det är inte mängden damm som avgör var kvalster trivs, utan luftfuktigheten. I en säng kan det förekomma miljontals kvalster.

Hankvalster lever ungefär tio dagar, medan honorna kan leva upp till 70 dagar.

– Vi söker inte personer som har symtom, utan avsikten är att ta reda på om och i vilken utsträckning som kvalster över huvud taget finns i Finland.

– I Helsingfors har vi till och med lite för många frivilliga, i Åbo nästan tillräckligt många, men i Imatra-Villmanstrandtrakten har intresset varit svalare, säger Vitikainen.

Resultat nästa år

Prover från undersökningsdeltagarnas sängar kommer att tas från augusti till oktober, men resultaten publiceras först på nästa års sida. Ett krav för att få delta i undersökningen är att man inte har dammsugit eller vädrat sin madrass på en månad och att den är minst ett år gammal.

Forskargruppen kommer att dammsuga sängen i några minuter, mäta lufttemperaturen och -fuktigheten och be den frivilliga att fylla i en enkät.

– Kvalstren trivs bäst i sängar och ibland i gamla soffor. Om man har stora problem med kvalster kan det löna sig att byta ut hela sängen. Det finns också speciella sängkläder som inte släpper i genom kvalster, men det saknas forskning som skulle stöda att de verkligen minskar allergikernas symtom.

Katter har visat sig hindra husdammskvalsterallergi från att bryta ut och lindra symtomen, enligt forskningsassistent Tiina Vitikainen på Södra Karelens allergi- och miljöinstitut. Bild: SPT/Jenny Blomqvist

Är klassiska knep som vädring i minst -18 grader, 60-graders tvätt, solsken och dammsugning effektiva metoder för att få bukt med kvalster?

– Genom att dammsuga upp döda kvalster, hudflagor och andra partiklar minskar du mängden allergener. Solsken, värme och kyla dödar kvalstren, men frågan är om vi i Finland över huvud taget behöver dessa åtgärder, säger forskningsassistent Tiina Vitikainen.

Fakta

7 steg till att få bukt på kvalsterparadiset

I nuläget är förebyggande åtgärder inte särskilt relevanta, men det blir det ändring på om forskningsgruppen hittar kvalster i våra sängar. I varma regioner rekommenderas följande råd:

1. Vädra och håll den relativa luftfuktigheten under 45 procent.

2. Vänta med att bädda sängen för att låta fukten avdunsta.

3. Undvik att torka kläder inomhus, i synnerhet om ventilationen inte är tillräcklig.

4. Både av kvalster- och hygienskäl lönar det sig inte att skaffa begagnade sängkläder och sängar.

5. Tvätta täcken och kuddar minst en gång om året, i minst 60 grader. Bäddmadrasser är praktiska eftersom de kan tvättas oftare.

6. En sängbotten med bjälkar eller spjälor andas bättre, men håll det rent och luftigt även under sängen.

7. Nedfrysning och starkt solljus kan ta kål på kvalstren.

Kvalsterallergi ovanligt i Finland

I tropiska och subtropiska länder är det vanligt att husdammskvalster förorsakar atopiska hudutslag, irritation i luftvägarna och i ögonen, trötthet, allergisk snuva samt astma. I Finland är kvalsterallergi däremot ovanligt och har inget att göra med dammallergi, trots att de vanligtvis förväxlas med varandra.

De allergiska symtom som man tror beror på kvalster, kan enligt Vitikainen i själva verket bero på pollenallergi, husdjur eller andra allergiska reaktioner. Hon avråder ändå folk från att isolera sig från allergener såsom husdjur.

– Husdjurens inverkan på allergier och förekomsten av kvalster är ganska svår att sätta fingret på, men enligt vissa studier kan katter lindra symtom från kvalster och hindra allergin från att bryta ut, säger Vitikainen.

Det är också svårt att ta reda på hur eventuella kvalsterbestånd kan ha hamnat i finländska hem, men först ska forskarna ta reda på om husdammskvalster ens existerar i vårt land.

– Om man har varit på resa kan kvalstren följa med kläderna. Fågelbon och lantbruksmiljöer är andra platser där kvalster kan trivas.

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00