Allas vårt land

Bild: HBL Arkiv

Där det finns några högljudda rasister finns det många fler som vill ha rättvisa och jämlikhet. Där det finns steg som brister finns det fötter som bär.