Allas Allas?

Trälåda på trälåda i höga trappkonstruktioner?

Pariserhjulet nedanför Uspenskijkatedralen och framför Aaltos sockerbit ser inte ut att ha blivit någon större succé, trots att den ger besökaren en så fin utsikt. Utebadet i sin trälåda har däremot uppenbarligen vunnit sina vänner och nu vill bolaget som byggt det provisoriska arrangemanget ha det mindre provisoriskt och kräver (!) tilläggstid för att bygga till. Och det kostar ju att investera, det kan väl staden förstå. Eller?

HBL presenterar visionen av en starkt förstorad och uppåtsträvande trälådekonstruktion från vilken det entusiastiska utebadsföretaget utlovar en storslagen utsikt för besökarna.

Man kan säkert åstadkomma en vacker utblick ut över Södra hamnen, mot Sveaborg, mot Observatorieberget men hur är det med anblicken? Trälåda på trälåda i höga trappkonstruktioner? Guggenheimmuseets belackare skulle här ha följande arkitektoniska hatobjekt färdigt. Jag sällar mig beredvilligt till trälådebyggets "betackare".

Gitta Dahlberg Helsingfors

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46