Alla tvivel måste uteslutas

Nya domare. Hovrätten kräver inte bättre bevis, men nya domare kan bedöma bevisen annorlunda än man gjorde i tingsrätten, säger professor Dan Frände. Bild: Leif Weckström

Hela den långa utdragna processen mot Jari Aarnio tas nu dacapo. Samma vittnen som redan hördes i tingsrätten kommenderas in på nytt. Skillnaden är bara att nya domare ser på fallet med nya ögon.

Tingsrätten fällde domen mot Aarnio och hans medbrottslingar för att bevisen mot honom ansågs trovärdigare än hans bortförklaringar.

Det finns ingen "rykande revolver" utan även den högre rättsinstansen får lov att ty sig till indiciebevisföring.

– Man kan inte säga att hovrätten generellt skulle kräva bättre bevis än tingsrätten, säger professor Dan Frände, en av våra främsta experter på straffrätt.

– Jag tror inte heller att man värderar bevisningen på annat sätt än tingsrätten. Däremot kan enskilda bevis givetvis bedömas annorlunda – det är ju fråga om nya domare.

Till de intressanta delarna i den kommande processen hör bedömningen av en del av nyckelvittnenas berättelser, som förändrades till Aarnios nackdel under processen i tingsrätten.

– Enligt gällande finsk rätt utgår man från att den första berättelsen är den som gäller. Det innebär att ändrade berättelser mycket sällan ges något värde.

Om det efter manglingen i hovrätten fortfarande finns tvivel på Aarnios skuld. Hur går det då?

– Alla rimliga tvivel på den åtalades skuld måste kunna uteslutas. Kan sådana tvivel inte uteslutas måste åtalet förkastas.

Varför kan hovrätten inte nöja sig med att bara granska tingsrättens handlingar och kolla att de bedömts enligt lagen? Nu behöver hovrätten närmare hundra behandlingsdagar.

– Det är den finska straffprocessens stora dilemma. I Sverige videobandas all muntlig bevisning och i hovrätten ser man på banden, om någon ifrågasätter domstolens bevisvärdering. I Finland tas all bevisning som lagts fram i tingsrätten också upp i hovrätten. Det betyder att vittnena måste komma en gång till till rätten. I princip blir det en dubblering av processen. Om det kommit fram nya bevis som anses relevanta kan de tas upp i hovrättsskedet. Men sällan dyker det upp sådana bevis.

Aarnio ifrågasätter förundersökningens objektivitet eftersom han anser sig ha fiender inom centralkriminalen. Kan hovrätten kräva ny förundersökning, det vill säga återgång till ruta ett?

– Hovrätten kan inte diskvalificera förundersökningen och kräva en ny. I stället måste hovrätten bedöma om förundersökningen varit objektiv. Anses den innehålla felaktigheter aktualiseras frågan om ett framtaget bevis ska åläggas nyttjandeförbud och inte får beaktas av domstolen.

Om hovrätten inte når ett enigt beslut i fallet Aarnio, utan domarna tvingas rösta, vad innebär det för domstolsväsendets trovärdighet?

– Till domstolsväsendets natur hör att kollegiala domstolar kan vara oense om domslutet. Jag tror inte att en omröstning påverkar trovärdigheten.

Annons: Förvaringstjänster ny nisch för Grabbarna Flytt

Finlandssvenska företaget Grabbarna Flytt har på sina fem år vuxit så det knakar. Förutom flyttservice och logistiska tjänster åt både privathushåll och företag kan man som nyhet nu också erbjuda förvaring. 14.2.2020 - 10.44

Mer läsning