Alla skattskyldiga beskattas på lika villkor

Vi särbehandlar ingen, varken statliga affärsverk eller andra.

Med hänvisning till Frans Bergmans insändare (HBL Debatt 25.10) vill jag ännu framföra följande. Bergman anser att Skatteförvaltningen i fastighetsbeskattningen särbehandlar Forststyrelsen, som är ett statligt affärsverk. Tyvärr kan Skatteförvaltningen inte i offentligheten kommentera beskattningen av vare sig enskilda fall eller skattskyldiga.

På ett allmänt plan kan jag inget annat än upprepa och understryka att Skatteförvaltningen fäster mycket stor vikt vid att samtliga skattskyldiga beskattas lagenligt, på lika villkor och på samma sätt. Vi särbehandlar ingen, varken statliga affärsverk eller andra.

Vi förstår att situationen är förbryllande. I sin enkelhet beror dock hela ändringen på att Skatteförvaltningen vid en uppdatering av fastighetsuppgifterna upptäckte ett fel som nu korrigerats.

Jukka Backlund, överinspektör, Skatteförvaltningen

Kim Herold: ”Motorsängen hjälper mot snarkningarna”

Musikern Kim Herold, även känd från tv-programmet Selviytyjät, har märkt att en bra säng gör det lättare att återhämta sig och att den till och med förebygger idrottsskador. 5.11.2019 - 14.22

Mer läsning