Alla skattskyldiga beskattas på lika villkor

Vi särbehandlar ingen, varken statliga affärsverk eller andra.

Med hänvisning till Frans Bergmans insändare (HBL Debatt 25.10) vill jag ännu framföra följande. Bergman anser att Skatteförvaltningen i fastighetsbeskattningen särbehandlar Forststyrelsen, som är ett statligt affärsverk. Tyvärr kan Skatteförvaltningen inte i offentligheten kommentera beskattningen av vare sig enskilda fall eller skattskyldiga.

På ett allmänt plan kan jag inget annat än upprepa och understryka att Skatteförvaltningen fäster mycket stor vikt vid att samtliga skattskyldiga beskattas lagenligt, på lika villkor och på samma sätt. Vi särbehandlar ingen, varken statliga affärsverk eller andra.

Vi förstår att situationen är förbryllande. I sin enkelhet beror dock hela ändringen på att Skatteförvaltningen vid en uppdatering av fastighetsuppgifterna upptäckte ett fel som nu korrigerats.

Jukka Backlund, överinspektör, Skatteförvaltningen

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning