Alla skäl att granska

Bild: HBL Arkiv

Kilometer efter kilometer strömledande skenor som inte fungerade och så mycket damm i metrotunnlarna att det försvårat byggandet är problem som västmetrocheferna avvisar, ”de är redan åtgärdade”.

Nyheterna om allt som försvårat, försenat och gjort västmetrobygget otroligt dyrt sipprar ut i de mest oväntade sammanhang.

Helsingfors stadsstyrelse tar på måndag ställning till förslaget att lita på en granskning av metrofiaskot som Västmetrobolaget gör. Metrocheferna slätar ut de senaste problemen som uppdagats, men nog är det märkligt om denna strida ström av avslöjade klantigheter inte skulle påverka de förtroendevaldas beslut i en annan riktning än den som biträdande stadsdirektör Pekka Sauri väljer. Av artikeln här invid framgår olika skäl att göra en utredning som är så oberoende som det bara är möjligt.

Tuomas Rantanen (Gröna) är ordförande i direktionen för Helsingfor stads trafikverk HST. Han ska ha insyn i Västmetrobolaget som Helsingfors är delägare i.

Rantanen minns inte om och när Västmetrobolaget startat en egen granskning trots att han själv var på stadsfullmäktiges möte i april när Västmetrobolagets vd Matti Kokkinen berättade att en utredning startats. På det mötet fick Kokkinen av staden ytterligare tiotals miljoner euro för att äntligen färdigställa metrobygget, vilket Rantanen tyckte att är okej. Men nu är han sur på Esbopolitikern Kurt Byman (ob./Sannf) som tipsat Helsingin Sanomat om skenorna och dammet, Byman "är en wanna-be-avslöjare".

HST:s direktionsordförande har i offentligheten krävt att det svenska konsultbolaget Sweco tar sitt ansvar för kommunikationsfnurrorna. Rantanen ansluter till en genre där stadsbornas tålamod och förståelse för utmaningarna är både allt omfattande och evigt. Ansvaret som förtroendevald kristalliseras i konstateranden som "klart att vi har ett ansvar" och "nu ska vi bygga klart". De är ju nu helt episka utlåtanden.

Tommy Pohjola Reporter

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning