Alla rätt hittills

Bild: Wilfred Hildonen

Mette Frederiksen är pressad – men det är inget mot vad hon kommer att bli.

– Man måste förstå proportionerna. Det är länge sedan vi sett en dansk regering som är så välstyrd, så välorkestrerad, så välstrukturerad, säger Thomas Larsen när han ringer upp från Köpenhamn.Larsen...