Alla mediciner kan inte tas ut i god tid

Tyvärr finns det en hel del mediciner som inte får lösas ut förrän den tidigare satsen är förbrukad eller bara några doser återstår

I HBL (13.7) ingår en artikel om störningar i medicindistributionen. Överprovisor Johannes Pietiläinen vid Fimea uppmanar patienten att ta ut sin medicin i god tid innan den tar slut. Tyvärr finns det en hel del mediciner som inte får lösas ut förrän den tidigare satsen är förbrukad eller bara några doser återstår. Detta vållar även problem inför resor då det krävs extra tillstånd av läkare att ta ut medicin för en längre tid.

Marika Jensen Somero

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning