Alla har rätt till läsning

Bild: EP/DUMITRU DORU

Vi vill i dag på den internationella läskunnighetsdagen lyfta fram att alla har rätt till läsning.

Agneta Möller-Salmela lyfter i sin insändare (HBL 6.9) på ett förtjänstfullt sätt upp behovet av ökade satsningar på barnens läsning. På LL-Center vill vi på den internationella läskunnighetsdagen i dag lyfta fram att alla har rätt till läsning. Också de som inte kan läsa eller är svaga läsare. Det gäller barn, men också till exempel personer med intellektuell funktionsnedsättning, äldre med demenssjukdomar och andra med inlärnings- och kommunikationssvårigheter.

FDUV:s LL-Center arbetar med och för lättläst på svenska i Finland. Vi ger ut den lättlästa tidningen LL-Bladet, och främjar lättläst information och litteratur. LL-Bladets mål är att öka läsarnas förmåga att påverka sitt eget liv och vara delaktiga i samhället.

Vi utbildar också läsombud som till exempel på äldreboenden eller boenden för personer med funktionsnedsättning kan göra litteratur och information tillgänglig också för dem som inte kan läsa. Regelbunden högläsning i omsorgen ger bland annat innehåll och stimulans i vardagen, bättre kontakt mellan personal och klienter, stunder av lugn och ro och ökad delaktighet.

Johanna von Rutenberg teamledare, LL-Center Lisbeth Hemgård verksamhetsledare, FDUV

Trädgårdsstaden har kvar sin charm

På 1950-talet gjorde den moderna trädgårdsstaden Hagalund finländsk stadsplanering världsberömd. I dag är det både gammalt och nytt boende som får bostadsköpare att vända sina blickar hitåt. 3.9.2019 - 09.17

Mer läsning