Alla har en plan tills de får ett slag i ansiktet

En bra planeringsprocess är inkluderande och tydlig – och lärorik.

I det aldrig sinande nyhetsflödet om corona fastnade min blick nyligen vid en artikel om president George W. Bush. Mycket vatten har runnit i Potomac sedan hans dagar. En kort stund känns han so...