”Alla finländska flygfält kunde övervakas från ett fjärrtorn”

Flygledare Marko Ravinen övervakar flygtrafiken på den regionala flygledningscentralen på Helsingfors-Vanda flygplats. Bild: Markku Ulander/Lehtikuva

Enligt det nygrundade flygkontrollbolaget ANS Finland kunde hela den finländska flygledningen förläggas till Helsingfors-Vanda flygplats. Trafiksäkerhetsverket vill skynda långsamt.

– Att övervaka ett flygfält och trygga flygsäkerheten förutsätter inte att flygledarna har landningsbanan inom synhåll. Inte kan ju flygledarna nu heller överblicka hela flygplatsen i mörker eller då snön vräker ner, säger vd Raine Luojus på ANS Finland.

Enligt bolaget kan flygledningen centraliseras, förutsatt att dataförbindelserna fungerar och att kommunikationen mellan flygledningen och piloterna förlöper friktionsfritt. I övrigt finns det inga större hinder för att satsa på fjärrstyrd övervakning, uppger ANS Finland.

– Alla finländska flygfält kunde övervakas från ett fjärrtorn eller en flygledningscentral. Vi kunde spara tiotals procent av våra årliga utgifter genom att optimera personalstyrkan på detta sätt, säger Luojus.

Flygledare Jari Lanteri övervakar flygtrafiken på den regionala flygledningscentralen på Helsingfors-Vanda flygplats. Bild: Markku Ulander/Lehtikuva

Svenska förebilder

Förebilderna för ANS Finlands planer har hämtats från Sverige. Det svenska Luftfartsverket beslöt redan 2015 att Sundsvall ska sköta flygledningen av trafiken vid flygplatsen i Örnsköldsvik. I slutet av november i fjol beslöt Luftfartsverket att utvidga den centraliserade flygledningen så att flygtrafiken till och från Umeå, Kiruna, Östersund och Malmö ska skötas från Arlanda.

– Bygget av den nya flygledningscentralen i Arlanda började i december i fjol. Vi räknar med att påbörja den operativa flygledningen på distans hösten 2020. Fjärrstyrningen av flygledningen i Kiruna kör i gång först, säger presschef Per Fröberg på Luftfartsverket i Sverige.

Luftfartsverkets planer har väckt hård kritik i samband med interpellationsdebatterna i den svenska riksdagen. Men beslutet är fattat och den svenska fjärrstyrningen avancerar. Nu vill ANS Finland slå in på samma väg.

– De största säkerhetsriskerna har med tekniken att göra. Fördelarna med att koncentrera dessa tjänster till ett ställe är att ett flygledningscenter i Helsingfors-Vanda kunde vara öppet dygnet runt och ha tillräckligt med personal, säger Raine Luojus.

Kontroversiell fjärrstyrning

ANS Finland målar upp ett scenario där en flygledare kunde ansvara för två eller tre glest trafikerade flygplatser samtidigt. Frågan är kontroversiell. Den europeiska transportarbetarfederationen ETF krävde i fjol ett förbud på att en och samma person skulle sköta flygledningen för två flygplatser samtidigt. På det finska Trafiksäkerhetsverket manar man till lugn.

Kai Väisänen, sakkunnig på Trafiksäkerhetsverket.

– Den europeiska byrån för luftfartssäkerhet, Easa, har än så länge inte gett några direktiv om hur en och samma flygledning ska sköta övervakningen av flera flygplatser samtidigt. Såvitt jag vet så finns det inte en enda flygplats i Europa där en och samma flygledare skulle ansvara för en samtidig övervakning av två flygplatser, säger experten Kai Väisänen på Trafi.

Enligt Väisänen har Easa berett ett förslag till nya riktlinjer för fjärrstyrd flygövervakning. Förslaget är på remiss till april i år.

– Eftersom Finavia äger alla flygplatser i Finland så är det också Finavia som avgör hur det blir med centraliseringen av flygledningen, säger Raine Luojus på ANS Finland.

– Vi har än så länge inte fått en ansökan om fjärrstyrda flygplatser från ANS Finland. Det gäller att tillämpa försiktighetsprincipen och skynda långsamt då vi talar om ett nytt koncept. Säkerhetsaspekterna ska utvärderas och bedömas grundligt, säger Kai Väisänen på Trafi.

Estniskt samarbete

ANS Finland planerar också ett intensifierat samarbete med sin estniska systerorganisation Estonian Air Navigation Services. Nästa höst ska estniska flygledare utbildas av ANS Finland och jobba med finländsk flygledning i Estland.

– En del av dem kommer säkert att jobba i Finland efter avslutad utbildning. Den finska rallyengelskan kommer snart att få sällskap av flera olika dialektala varianter, säger Luojus.

Verkställande direktör Raine Luojus på ANS Finland vill satsa på fjärrstyrd flygledning. Bild: Markku Ulander/Lehtikuva

Utbildningen av flygledarna kommer att ta åtta månader i anspråk och förutsätter att de som deltar har en tre månaders grundutbildning i flygledning i sitt eget hemland. Utöver den gemensamma utbildningen planeras ett annat gränsöverskridande projekt.

– Vi vann ett anbudsförfarande i Estland om utbildningen av flygledare. Det här frigör resurser för vår estniska systerorganisation Estonian Air Navigation Services. Bägge parter gagnas av överenskommelsen, säger Luojus.

Artikeln har korrigerats 6.2. kl. 13.30: De estniska flygledare som utbildas kommer att vara stationerade i Estland, och anbudsförfarandet som ANS Finland vann gäller utbildningen av flygledare.

Grundades i april 2017

Reglerar och övervakar luftfarten i Finland

Omsättningen i år beräknas vara 83 miljoner euro

Cirka 430 personer jobbar på ANS Finland. De flesta av dem har ett förflutet på Finavia.

I fjol flög över 800 000 flygplan i finskt luftrum.

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Är du vuxen och vill bli närvårdare? Studiestart i mars 2020! Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning