Alla fabriker kan inte hållas i gång

Många tycks inte förstå att det inte är möjligt att hålla alla fabriker i gång då efterfrågan minskar dramatiskt.

Eftersom det fortsättningsvis kretsar uppgifter om att pappersfabriken i Kaipola är lönsam (senast Guy Erik Baarmans insändare, HBL Debatt 13.9) vill jag framföra vissa fakta. Kaipola ingår i UPM:s grupp Communications paper. Denna grupp var väl lönsam 2019, enligt bokslutet med en omsättning på 4,5 miljarder euro uppnåddes en vinst på 383 miljoner euro. Av det kan man dra slutsatsen att även Kaipola kan ha varit lönsam. Av gruppens personalstyrka utgör Kaipola 6 procent.

Kaipola är inte den enda fabriken som råkat illa ut. Tidigare har man beslutat att stanna en maskin i Tyskland, en i Raumo och en fabrik, Chapelle, i Frankrike. Dessutom planeras nu även nedläggning av fabriken Shotton i Wales.

Den dåliga utvecklingen framgår om man bekantar sig med bolagets mellanbokslut för andra kvartalet 2020, som publicerades den 23 juli. Uppenbarligen är det många, inklusive vår statsminister, som inte bekantat sig med det. Där kan man läsa att UPM:s omsättning i år har minskat med 20 procent och vinsten med 41 procent. Efterfrågan på grafiska papper har minskat med hela 32 procent. Gruppen Communications paper är som helhet förlustbringande för första gången på fem år. Det är inte svårt att härleda att även Kaipola nu är förlustbringande i motsats till läget 2019. Siffrorna beskriver en dramatisk förändring som företagets ledning måste reagera på. Många tycks inte förstå att det inte är möjligt att hålla alla fabriker i gång då efterfrågan minskar dramatiskt.

Beslutet att stänga en fabrik är jättebeklagligt, nu bör alla parter verka för att vi inte råkar ut för flera dylika händelser i Finland.

Peter Rehnström, Helsingfors

Aktia Aktiecertifikat Renare Europa ger tidsenlig diversitet åt placeringsportföljen

Mer läsning