Alla biverkningar kommer från nikotinet

Det som den stora allmänheten inte känner till är att det vid icke brådskande hudtransplantationer och ortopediska ingrepp krävs sex veckor nikotinfrihet före ingreppet.

Jag har följt med polemiken mellan onkologiprofessorn (emerita) Eeva Nordman och den i Sverige bosatta Theo Herald angående snusets inverkan på hälsan.

Herold skriver att forskning från Karolinska institutet visar på en lägre risk för muncancer för snusare(!). Vidare påstår han, med hänvisning till Brittiska läkaresällskapet, att nikotin är lika ofarligt som koffein.

Det finns ändå forskare i Sverige (till exempel käkkirurgen Jan Hirsch i Uppsala och tandläkaren Ann Roosaar) som har funnit samband mellan snus och cancer i munnen. Den forskning, som inte hittat ett samband har kritiserats för att uppföljningstiden varit för kort, den borde vara upp till 40-50 år, som i Hirschs material. Man kan väl anta att Nordman kan utvärdera den här forskningen bättre än en lekman.

Påståendet att nikotin är lika ofarligt som koffein hör till historien. Nu vet man att så gott som alla biverkningar av tobaksprodukterna (utom lungskadorna) kommer av nikotinet. Det senaste är att nikotinet (som försvagar blodkärlen) är en stor orsak till en viss form av hjärnblödning, subaraknoidalblödning.

Då nikotinet orsakar kärlkramp gör det att bland annat olika skador, inklusive vävnadsskador vid operationer läks sämre. Det som den stora allmänheten inte känner till är att det vid icke brådskande hudtransplantationer och ortopediska ingrepp krävs sex veckor nikotinfrihet före ingreppet.

Listan på hälsoolägenheterna med snus kunde göras mycket längre.

Sveriges Hälsomyndighet (motsvarar Institutet för hälsa och välfärd) rekommenderar inte snus som avvänjningsmedel för rökning. Redan för flera år sedan var den myndigheten bekymrad över att de som börjar med snus senare alltför enkelt övergår till cigarretter när de inte råkar ha snus tillhanda. Det är just det här som vi har sett nu under coronaepidemin.

Göran Lindén, specialist i allmänmedicin, Helsingfors

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning