Alla skarvbeslut kan ännu fällas

Bild: Wilfred Hildonen

Vi har alltså fått en praktik som innebär att man kan använda en lagparagraf för ändamål som egentligen står i strid med lagens avsikt.

I en insändare (12.4) beskriver Ove Pettersson den situation vi har fått med skarven. Alla hans uppgifter – både om den europeiska lagstiftningen och om skarvens explosionsartade utbredning – är riktiga. Men det finns en aspekt på det hela han lämnar utanför och som blev central också för den av minister Kimmo Tiilikainen tillsatta arbetsgruppen: vår naturskyddslagstiftning.

När naturskyddslagstiftningen reviderades under dåvarande minister Pekka Haavistos (De gröna) ledning fick lagen en skrivning som har blivit minst sagt problematisk. Varje organisation som i sina stadgar säger sig vara en naturskyddsförening (det handlar alltså inte om vad föreningen objektivt är) har rätt att överklaga myndigheters beslut i naturskyddsfrågor.

Det har lett till en ohållbar praktik: så fort en NTM-central fattar ett beslut om till exempel skyddsjakt av skarv kommer det också besvär i returposten. När det dessutom finns ett prejudikat från Högsta förvaltningsdomstolen leder besväret till att skyddsjaktsbeslutet går omkull. Vi har alltså fått en praktik som innebär att man kan använda en lagparagraf för ändamål som egentligen står i strid med lagens avsikt. Den här sortens verksamhet går i juridiska termer under rubriken chikan: man chikanerar den lagliga processen med spetsfundigheter, som en illa övertänkt lag gör möjliga.

Det här har lett till att alla beslut fortfarande hotas av att fällas. Just av den här orsaken var det nödvändigt att åstadkomma ett enhälligt beslut i arbetsgruppen. När vi diskuterade det här i Nagu försökte jag redan varna för att det här är den klämma vi nu befinner oss i. Jag tror dessutom att jag sade att nästa steg består av att få en ändring i naturskyddslagen. Får vi inte det lever vi lätt under en liten minoritets diktatur – med verkligt besvärliga perspektiv in i de närmaste åren.

Det finns visserligen också en tredje väg: att få en ändring på Högsta förvaltningsdomstolens prejudicerande beslut. För det finns det också alla förutsättningar just utifrån det Pettersson framför i sin insändare. Men. Det går inte heller på några månader – eller år.

Nils Torvalds Europaparlamentariker (SFP)

Kim Herold: ”Motorsängen hjälper mot snarkningarna”

Musikern Kim Herold, även känd från tv-programmet Selviytyjät, har märkt att en bra säng gör det lättare att återhämta sig och att den till och med förebygger idrottsskador. 4.11.2019 - 00.00

Mer läsning