Alla barn har rätt till en trygg skolgång

Som barn hade jag ett stort intresse för olika kulturhobbyn, där teater var det mest intressanta. Det ledde ändå till att jag fick uppleva en del osakligt beteende från skolkamrater under vissa perioder.

Det nya läsåret har redan inletts på flera håll i Finland för både elever och personal. De sista skoleleverna börjar sin skolgång den här veckan.

Ett nytt skolår är alltid spännande. Ett nytt år innehåller både förhoppningar och möjligheter. Man får träffa sina klasskompisar som man kanske inte sett under sommaren.

Då ett nytt skolår inleds kan jag ändå inte låta bli att lyfta fram den grupp som kanske inte ser lika förhoppningsfullt på läsåret. De barn som har råkat ut för mobbning väntar inte på skolåret med samma iver.

Mobbning är ett svårt fenomen. Mobbning i alla dess former kan leda till illamående och trauman som man bär med sig hela livet.

Det är ytterst viktigt att vi tydligt fördömer alla sorters mobbning. Alla skolor arbetar mot mobbning, men i den allt mer digitaliserade världen blir det svårt för skolan och personalen att ingripa, då mycket av mobbningen i dag sker digitalt, utanför de vuxnas räckhåll.

Som barn hade jag att stort intresse för olika kulturhobbyn, där teater var det mest intressanta. Det ledde ändå till att jag fick uppleva en del osakligt beteende från skolkamrater under vissa perioder. Trots att det handlar om händelser som skedde för långt över 15 år sedan kommer jag ihåg dem. Händelserna har format mig som individ och påverkar hur jag relaterar till andra. Den skam som jag upplevde av mobbningen var svår att prata om tills jag uppnådde vuxen ålder.

Det är väldigt viktigt att vi skapar en omgivning där mobbning fördöms och där det är lätt att prata om mobbningen. Samtidigt är det viktigt att man genast ingriper då man ser att något är fel. Vi politiker ska också se till at det finns tillräckligt med personalresurser inom utbildningen för att säkerställa att alla blir sedda och hörda.

Jag hoppas att alla barn och all personal ska ha ett lysande läsår. Skolan ska vara ett ställe där man trivs. Man ska inte behöva vara rädd för att gå till skolan. Och ifall du upplever att du blir osakligt behandlad i skolan, eller på jobbet, hoppas jag att du agerar klokare än jag gjorde. Gå och tala om det med någon. Ingen ska behöva känna sig ensam, och ingen ska behöva känna skam för att den blir mobbad.

Henrik Wickström vice ordförande, SFP

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning