Alla applåderar inte Airbnb-turisternas invasion i storstäderna

Folk demonstrerar mot Airbnb i New York i januari. Bild: EPA/JUSTIN LANE

Airbnb och Uber är vid det här laget globala storspelare värda mångmiljardsummor. De framgångsrika, amerikanska, digitala plattformerna skakar om hotell-, hyres- och taximarknaden i flera städer. På många håll införs lokala förbud och regleringar. I Finland tar myndigheterna det lugnt.

Digitaliseringen förändrar utbud och efterfrågan på tjänster och varor mycket snabbt. Hastigheten är så hisnande att lagstiftning och regelverk omöjligt kan hinna med för att dämpa de negativa fenomen som uppstår i de nya trendernas kölvatten.

På bara några år befinner sig Barcelona i en situation där det i vissa stadsdelar är fullt krig mellan lokalbefolkningen och hyresvärdar som hyr ut sina lägenheter till turister. I stadsdelarna Barceloneta och Raval lär problemen vara störst, enligt en artikel i den spanska tidningen El Pais. Hyrorna i Barceloneta har stigit med 9 procent i fjol. Lokalbefolkningen har antingen flytt området eller inte haft råd att bo kvar. 7 procent av lokalbefolkningen i Barceloneta har flyttat bort under de senaste åren då siffran är 0,6 procent för hela staden.

Proffs tar över

I Berlin är det vid det här laget helt förbjudet att hyra ut semesterlägenheter till turister. Det som är tillåtet är att hyra ut ett rum i sin egen bostad eller delar av bostaden man själv är skriven i. Den njugga inställningen i Berlin beror på den stora bristen på hyreslägenheter. Hyresvärdar ska erbjuda sina lägenheter till vanligt folk inte till turister, har de lokala myndigheterna slagit fast.

Utredningar visar att allt fler av dem som hyr ut lägenheter och inkvartering via Airbnb och liknande portaler är professionella aktörer. I Berlin är 60 procent av lägenheterna tillgängliga för uthyrning året runt. Enligt en amerikansk undersökning lär närmare 40 procent av Airbnb:s intäkter komma från aktörer som äger två eller flera lägenheter. Samma utredning visar att närmare 30 procent av Airbnb:s omsättning kommer från inkvarteringsobjekt som står till turisternas förfogande 360 dygn om året.

Lockar till skattefusk

I Finland ser myndigheter och politiker relativt lugnt på delningsekonomins ökande popularitet. De enda som verkar oroliga är hotell- och restaurangbranschen samt en och annan socioekonomisk forskare. Olyckskorparna pekar på att verksamheten lockar till att undvika både skatte-, försäkrings-, arbetarskydds- och minimilönebestämmelser. Det här är inte bra då skattebasen annars också verkar krympa.

Svenska skatteverket har i en delrapport pekat på att delningsekonomin kan föra med sig en ökad risk för skattefel. Realtid.se skriver att de flesta transaktioner inom delningsekonomin kräver att privatpersoner själva uppger sina inkomster i deklarationen. Det kan leda till att Skatteverket går miste om både skatter och kontrolluppgifter. Och bolag som har sitt säte utomlands försvårar situationen ytterligare.

Skattemyndigheterna i Finland följer med utvecklingen. Inspektor Petri Manninen på Skatteverket poängterar att privatpersoner ska deklarera alla inkomster som tjänas in oberoende om det är fråga om uthyrning av ett rum, en sommarstuga eller en hel lägenhet. För inkomsterna betalas kapitalskatt. Manninen tror att folk är medvetna om att alla hyror och även andra inkomster är skattepliktig inkomst.

En fråga om rättvisa

Timo Lappi, vd på Turism- och restaurangförbundet, är inte säker på att skattemoralen är så hög som Petri Manninen låter förstå. Han anser att det nu är dags att stifta lagar som gör det rättvist att bedriva en liknande verksamhet oberoende av med hjälp av vilken teknik utbud och efterfrågan möts. Lappi vill inte tala om delningsekonomi utan om förmedlingsekonomi. Han anser att bland annat Airbnb, Uber och olika typer av bilpooler är förmedling av tjänster via internet.

Är det uthyrning av bostäder eller är det logi- och inkvarteringsverksamhet?

– Lagstiftningen ska vara allmän och gälla allt som kan förmedlas via internet. När man till exempel erbjuder en annan lägenhet än den som man själv bor i, eller flera olika lägenheter, blir det fråga om professionell affärsverksamhet, säger Lappi.

– I vår bransch är det viktigt att först ta itu med frågan: Är det uthyrning av bostäder eller är det logi- och inkvarteringsverksamhet? För tillfället är lagstiftningen oklar. Ett alternativ kunde vara att privatpersoner får hyra ut sin bostad eller delar av den 30 dagar om året. Men om uthyrningen sker ofta, korta perioder och kontinuerligt då är det fråga om professionell verksamhet. Det betyder att aktören blir tvungen att också betala mervärdesskatt precis som hotell- och andra inkvarteringsföretag gör, säger Lappi.

Estland föregångare

Uthyrningstjänsten Airbnb och taxitjänsten Uber är i en klass för sig bland förmedlingsplattformerna.

De har en dominerande ställning på marknaden.

Airbnb får sina intäkter via avgifter som samlas in per bokning. Både gästen och värden betalar procentuella avgifter som i medeltal utgör 15,5 procent på det pris gästen betalar.

Airbnb:s omsättning stiger snabbt. Den beräknades vara 200 miljoner dollar 2013. Två år senare beräknades den uppgå till 900 miljoner dollar.

Taxitjänsten Uber förmedlar taxiresor i 50 länder.

Uber inkasserar 20 procent av resekostnaderna. Resten går till chauffören.

Omsättnigen uppgår till 1,8 miljarder euro

Appen är värd cirka 57 miljarder euro.

De första förmedlingsplattformerna som dök upp på internet i början av 2000-talet var gratis. Till exempel couchsurfing.org förde samman resenärer som behövde övernattning.

Fenomenet började som en ideell verksamhet, men kommersialiserades snabbt.

I USA finns exempelvis sajter för att låna ut din hund, din tid (du utför tjänster som exempelvis hushållssysslor eller att handla), dina pengar eller ditt trådlösa nätverk.

Källa: Wall Street Journal, Reuters, Dagens Nyheter, Talouselämä, Forbes, ETC.

Följande steg är att de digitala plattformerna som förmedlar tjänsterna också åläggs att uppge alla transaktioner till respektive länders skattemyndigheter. Timo Lappi anser att det estniska skatteverkets överenskommelse med Uber är ett gott exempel på hur kontrollen skulle kunna ordnas.

Estlands skatteverk och Uber har kommit överens om att uppgifter om taxichaufförernas inkomster automatiskt skickas till skatteverket och införs i respektive chaufförs deklaration.

I och för sig har samarbetet mellan myndigheterna och Airbnb blivit allt vanligare under årens lopp. Plattformen både tar skatt och förmedlar den till ländernas skattemyndigheter. Olika typer av skatter räknas in i inkvarteringspriset i bland annat Amsterdam, Paris, Barcelona, Indien och i många delstater i USA.

Enligt Timo Lappi är det här det enklaste systemet eftersom alla uppgifter finns registrerade på de digitala plattformerna. Han anser att beslutsfattarna inte ska tillåta att det uppstår nya system där det är lätt att undvika skatter.

Helsingfors med i trenden?

I Amsterdam, Barcelona och Berlin förekommer uppror bland stadsborna mot uppsluppna turister som invaderar vissa bostadskvarter och mot skyhöga bostadshyror. Helsingfors är ännu inte i det skedet. Men korta uthyrningar av bostäder och rum till turister ökar mycket snabbt i popularitet och uthyrningen bli allt professionellare. Finland och Helsingfors är inget undantag. Airbnb:s pressavdelning berättar att mängden tillgängliga bostäder inom Airbnb-tjänsten har vuxit i Finland med 105 procent på ett år.

1 maj 2016 fanns det 4639 rum eller lägenheter i hela landet och 2385 i Helsingfors som kunde reserveras via Airbnb. För Helsingfors del hade antalet ökat med 82 jämfört med läget föregående år. Antalet resenärer som reser till Finland och beställer inkvartering via Airbnb hade ökat med 113 procent. Turister från Finland som reser utomlands och använder Airbnb:s tjänster hade ökat med 88 procent. Antalet hotellrum i Helsingfors är cirka 8 700. Det innebär att de digitalt förmedlade rummen redan motsvarar en fjärdedel av hotellkapaciteten. Precis som i många storstäder i Europa är Airbnb-bostäderna dessutom koncentrerade till vissa centrala kvarter i kärncentrum.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Efterfrågan ökar men under svåra tider är det upp till bevis för private banking-tjänster

Mer läsning