All utveckling leder inte till bättre och stabilare samhällen

Bild: EPA/STEPHEN MORRISON

De senaste veckornas nyhetsflöde har tyvärr visat hur naivt det är att blint lita på våra företags goda vilja och höga etiska värderingar.

Företagsvärldens nyckelroll i utvecklingssamarbetet är en central del av den nuvarande regeringens prioriteringar. Ändå finns inga klara kriterier för företagens rapportering om hur de centrala målsättningarna för utvecklingssamarbetet uppfylls. Vi behöver i brådskande ordning beslut om att samma villkor för planering, uppföljning och utvärdering av program och projekt inom utvecklingssamarbetet gäller för alla aktörer: Staten själv, medborgarorganisationerna, de multinationella organisationerna och företagen. Annars kommer vi inför nästa riksdagsval att möta ny kritik om att biståndsmedlen inte har några utvecklingseffekter utan bara gynnar den ekonomiska eliten och leder till ökad korruption.

I statsrådets redogörelse över Finlands utvecklingspolitik från februari 2016 fastställs att det bärande målet för finländsk utvecklingspolitik är att avskaffa den extrema fattigdomen och minska fattigdom och ojämlikhet. Det centrala målet för Finlands utvecklingspolitik är att de mänskliga rättigheterna förverkligas. Trovärdigheten i dessa goda målsättningar lider av att man minskar det traditionella biståndet med 300 miljoner euro. Som motvikt har regeringen ökat kapitaliseringen av Finnfund.

HBL (28.4) rapporterar om riksdagens diskussion om Finnfunds finansiering av hotell i Etiopien. Nyheten väcker frågor om uppföljningen av affärsvärldens utvecklingssamarbete. Enligt minister Lenita Toivakka (Saml) mäts effekterna via antalet arbetstillfällen, skatteintäkter i landet och hur projekten hjälper de fattigaste. I det utvecklingssamarbete som förverkligas av medborgarorganisationer krävs detaljerad rapportering om hur de olika målsättningarna uppnås. På samma sätt är det viktigt att veta exakt hur hotellprojekten leder till förbättring i de allra fattigastes liv.

I Addis Abeba och Nairobi finns stora slumområden och en utbredd fattigdom. Med vilka kriterier följer man upp att stora hotellprojekt inte ytterligare ökar ojämlikheten i samhället? Hur vet vi att biståndet inte bara gynnar de hög- och medelinkomsttagare som redan på annat sätt fått en god start i livet?

De senaste veckornas nyhetsflöde har tyvärr visat hur naivt det är att blint lita på våra företags goda vilja och höga etiska värderingar. All utveckling leder inte till bättre och stabilare samhällen. Därför är det nu nödvändigt att vi som skattebetalare av företagen kräver samma redogörelser över resultaten i utvecklingssamarbetet som vi redan i årtionden krävt av till exempel medborgarorganisationerna.

Rolf Steffansson Biträdande verksamhetsledare, Finska missionssällskapet

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00