All styrelseverksamhet fordrar övervakning och kritik

Att två revisorer avgår under ett verksamhetsår borde ju väcka vilken tjänsteman som helst.

Med anledning av två insändare i HBL om bland annat stiftelsen Bensows barnhem av Pekka Pinomaa (HBL 15.2) och Johan Hjelt och Annika Stadius (HBL 15.2) vill jag komma med några kommentarer

Jag verkade under ett flertal år på önskan av Oy Bensow Ab:s ägare Robert Jansson som andra revisor tillsammans med en känd yrkesrevisor i stiftelsen Bensows barnhem. Under dessa år kunde jag se och konstatera den fullkomligt bristfälliga övervakningsfunktionen. En skrupelfri styrelse kunde med lätthet skaffa sig betydande förmåner. Den hade också rätten att välja revisor som kunde vara av samma skrot och korn som styrelsen representerade.

För min egen och min revisorkollegas del var måttet rågat den 27 januari 2001. Denna dag meddelade vi att vi avstår från revisorsuppdraget på grund av att den dåvarande styrelseordföranden vägrade beakta våra önskemål.

Att två revisorer avgår under ett verksamhetsår borde ju väcka vilken tjänsteman som helst. Det enda som hände var att en person från Patent- och registerstyrelsen ringde min kollega och ville veta orsaken till revisorernas avgång. Denne svarade att han inte vill svara på frågan i telefon. Endast vid ett personligt sammanträffande. Därefter hörde vi inte något från stiftelseövervakaren.

Har den nya stiftelselagen förbättrat situationen? Det vet jag givetvis inte. Men jag hoppas att så skulle vara fallet.

En av de viktigaste uppgifterna en styrelse har är att försöka tolka stiftelsegrundarens innersta vilja. Paret Bensow kände varmt för barn. I sina memoarer säger Wilhelm Bensow: "En dag år 1916 gjorde min hustru och jag ett besök i pastor Hurtigs barnhem och då vi kom hem föreslog jag att vi skulle grunda ett eget barnhem." I och med att stiftelsen upphörde med barnhemsverksamheten – förhastat tror jag – gled troligen nog stiftelsens verksamhet in på vägar som inte sammanföll med makarna Bensows ursprungliga önskan.

Redan då daghemsverksamheten påbörjades i stiftelsen diskuterades det häftigt om det motsvarade stiftarnas önskan.

Som en helt allmän reflektion vill jag säga att varje styrelsemedlem borde ställa sig frågan: är jag med i styrelsen för att försöka uppfylla stiftelsens grundares vilja eller är min medverkan mera dikterad av statusskäl eller av styrelsearvodena?

Jag anser nog att rubriken på barnhemmets styrelses skrivelse är onödigt överdimensionerad. Jag ser inte i Pinomaas insändare något som skulle föranleda ett så kraftigt motanfall som nu skett. All verksamhet fordrar övervakning och kritik. Alltid. Tyvärr. Det bör lagstiftaren svara för.

Per-Erik Lindholm Esbo

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Pionjären inom styling

Mer läsning