All socialism utom socialdemokratin åker i soptunnan

Bild: HBL

När Niinistö analyserar socialdemokratin hemfaller han till en begreppsförvirring som vi socialdemokrater fått dras med i årtionden.

Ville Niinistös kolumn i HBL (1.7) om Europas vägval var intressant. Jag kan delvis omfatta hans analys av de politiska megatrenderna i Europa, inklusive en del av synpunkterna på den europeiska socialdemokratins dilemma. Men inlägget innehöll också förenklingar i beskrivningen av förändringarna i de politiska styrkeförhållandena och en del begreppsförvirring.

När vi öppnar resultatet i EU-valet för närmare granskning stöter vi på en del odiskutabla fakta. Totalt gick socialdemokraterna och den moderata högern bakåt, liberalerna och de gröna framåt. Men viktigt att notera är att de här betydande förskjutningarna i parlamentets styrkeförhållanden primärt är en följd av valresultatet i EU:s tre stora medlemsländer – Tyskland, Frankrike och Storbritannien.

De gröna ökade sammanlagt med 23 mandat från 52 till 75. I Tyskland ökade de gröna från 13 till 25, i Frankrike från 6 till 12 och i UK från 6 till 11 mandat. Sammanlagt 23 tilläggsmandat i dessa tre länder. Socialdemokraterna backade totalt från 191 till 154. I Tyskland 11, i Frankrike 8 och i UK med 10 mandat. 29 av totalt 37 i dessa länder. Också moderaternas förluster och liberalernas framgångar kan till en betydande del lokaliseras till samma länder.

Givetvis spelade de alleuropeiska trenderna, i synnerhet högerpopulismens och nationalismens framväxt en klar roll. Men det var ändå specifikt nationella politiska konstellationer som gjorde de politiska styrkeförskjutningarna så stora i just dessa länder. I det övriga Europa var de politiska förändringarna marginella, bortsett från socialisternas klara uppryckning i Spanien och Portugal.

När Niinistö analyserar socialdemokratin hemfaller han till en begreppsförvirring som vi socialdemokrater fått dras med i årtionden. "Socialismen" i dess sovjetkommunistiska eller nationalsocialistiska tappning hör förhoppningsvis permanent till historiens soptunna. Det gör däremot inte den demokratiska socialism socialdemokratin har företrätt och företräder. Och vars kärna ligger i det Niinistö ser som sina egna ideal: välfärdssamhället, människorätten och jämlikheten. Det vill säga det som förknippas med den nordiska välfärdsmodellens grundideal, där den offentliga makten och de allmänna samhällsintressena har en överordnad roll i förhållande till den privata marknaden och dess vinstintressen.

Kollektivismen är ett annat misslyckat begrepp i beskrivningen av socialdemokratins dilemma. Den internationella och samhälleliga solidariteten är det som gäller, och där håller jag helt med Niinistö att det är både vår och också De grönas stora utmaning att försöka tillämpa dessa ideal i den förändrade värld vi lever i.

En auktoritär kollektivism i olika former är emellertid i högsta grad en gemensam motståndare för både Socialdemokraterna och De gröna. Auktoritär kollektivism är ett gångbart begrepp för att beskriva det politiska tänkande bland annat Marie le Pen, Matteo Salvini, Viktor Orbán och Vladimir Putin (se hans färska uttalande för Financial Times) representerar när de ifrågasätter den liberala/fria politiska demokratins duglighet.

En annorlunda aktuell politisk trend är det blocköverskridande politiska samarbetet mellan vänstern, De gröna och olika mittenpartier vi ser – i olika konkreta former – i dagens Sverige, Finland och Danmark. Hur bestående den trenden visar sig vara, och i vilken mån den kan ha genomslagskraft i det övriga Europa, återstår att se.

Hursomhelst, jag är övertygad om att Socialdemokraterna och De gröna bör se varandra som ömsesidigt kompletterande politiska rörelser. Deras samverkan är avgörande i tacklandet av dagens och framtidens globala utmaningar.

Folke Sundman Helsingfors

Annons: Förvaringstjänster ny nisch för Grabbarna Flytt

Finlandssvenska företaget Grabbarna Flytt har på sina fem år vuxit så det knakar. Förutom flyttservice och logistiska tjänster åt både privathushåll och företag kan man som nyhet nu också erbjuda förvaring. 14.2.2020 - 10.44

Mer läsning