All anledning att vara kränkt

Det blir lättare att förstå något av svadan om man gissar sig till affekten som driver predikan. Lillrank är nämligen kränkt.