All ammunition har redan använts

Det finns, och fanns, bara ett sätt att få investeringar och produktionen i gång och det är med konsumtion. Utan konsumtion ingen produktion!

Kvantitativa lättnader, minusräntor, sinnessjuka lån, kombinerat med den felaktiga tron att en lätt deflation är skadlig, kan bli huvudorsaken till framtidens problem på finansmarknaden. Det hela förorsakar bubblor som småningom börjar spricka. De kvantitativa lättnaderna kombinerade med minusräntorna skapar i första hand en aktie- och bostadsbubbla då penningströmmen huvudsakligen riktats till aktie- och bostadsmarknaden.

I andra hand skapas en skuldbubbla som efterhand fylls då lånen nästan blev gratis. Att låna är lönsammare än att spara då låntagarna blir belönade med låga räntor och spararna bestraffade med noll eller minusräntor. Det lönar sig, med viss risktagning, att låna för att spara. Att konsumtionen ökade så mycket över alla år beror inte på högre reallöner på högre skuldsättningar. Långsiktigt kommer det hela också att föra till en pensionsbubbla då pensionsförsäkringsbolagen kommer att anpassa utbetalningarna på grund av minusräntorna. Det kommer att leda till en ökad åldersfattigdom respektive mindre konsumtion i framtiden. Ansvarig för den kommande misären är Europas centralbankschefer med sina obeprövade åtgärder som stöder överskuldsatta länder och människor på bekostnad av dem som sköter sig väl.

Vi går mot slutet av en högkonjunktur och man kan fråga sig vad de ansvariga skall hitta på vid den kommande lågkonjunkturen? All ammunition och lite till för att främja tillväxten har ju redan använts under högkonjunkturen! Trots detta fortsätter man i Europa med minusräntepolitik. Det är man antagligen tvungen att göra för att man har manövrerat sig in i ett hörn. Man kan inte höja räntorna mer än symboliskt då annars allting åker omkull på grund av överskuldsättningen. För att ha möjlighet att kunna sänka minusräntorna ytterligare vill man, antar jag, så fort som möjligt avskaffa kontanter. Då kan folket inte längre skydda sig mot minusräntorna genom att ta pengarna från sina konton och sätta dem under madrassen.

Deflationen berodde i sin tid på tekniska framgångar (digitaliseringen) och globaliseringen. Båda sänkte priserna, den sistnämnda genom billig import och den förstnämnda genom mindre lönekostnader. Man var därför, milt uttryckt, totalt sinnesförvirrad när man fordrade en inflation på 2 procent fast olje- och råvarupriserna kraftigt sjönk och lönekostnaderna på grund av digitaliseringen hela tiden minskar. Beslutsfattare i vissa länder önskade, för att få landet att bli mer konkurrenskraftigt, att kostnaderna sjunker genom en inre devalvering (sänkta löner) men samtidigt ville de ha en inflation på 2 procent trots sjunkande kostnader. Det hela verkar schizofrent och passar inte alls ihop.

Det finns, och fanns, bara ett sätt att få investeringar och produktionen i gång och det är med konsumtion. Utan konsumtion ingen produktion! Mera konsumtion får man bara med mera köpkraft och den får man endast med reallöneökningar eller tillfälligt med mera lån, men den köpkraften är också bara på lån som skall återbetalas. Den faller därför bort från den kommande köpkraften.

För Tyskland och Sverige går det just nu särskilt bra eftersom också den inhemska konsumtionen ökat kraftigt. Huvudorsaken är att reallönerna och realpensionerna höjdes och höjs också i år. Sammanfattningsvis kan man konstatera att man endast med köpkraft kan få produktionen att öka och industrin att investera.

Fan ligger dock som alltid i detaljerna. Företagen vill helst rationalisera och trots det betala minimala löner. De vill inte veta av att det minskar köpkraften för deras produkter. Löntagarna vill ha högre löner, men vet inte att om lönerna höjs stiger priserna på motsvarande sätt om prishöjningen inte kan elimineras med rationaliseringar (personalminskningar).

Urs Hofer Ekenäs

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03