Alkoholskatten delar regeringen

Bild: Lehtikuva/Markku Ulander

Också Samlingspartiet uppger att en höjning av alkoholskatten är kopplad till om det blir möjligt att sälja starkare öl i matbutikerna. Ordföranden för Samlingspartiets riksdagsgrupp Kalle Jokinen säger till FNB att om procentgränsen och därmed även alkoholskadorna inte stiger så måste även den planerade höjningen av alkoholskatten omprövas.

Blå riksdagsgruppen gjorde samma uppskattning i MTV på fredagen, medan Centern anser att de två frågorna inte är kopplade till varandra.

– Om motiveringen till skattehöjningarna är att alkoholskadorna ökar, och att det behövs mer pengar till vård och annat, så måste man ju också tänka på saken från det andra perspektivet, om skadorna inte ökar, säger Kalle Jokinen.

Det var i samband med budgetförhandlingarna i augusti som regeringen bestämde att alkoholbeskattningen ska skärpas med 100 miljoner euro. Innan dess hade regeringspartierna enats om en reform av alkohollagen som bland annat ska tillåta att alkoholdrycker på 5,5 procent får säljas i matbutikerna.

– I beredningen har många experter fört fram att när tillgången utökas, ökar också alkoholskadorna. Så det handlar inte skilda saker, utan när skadorna ökar behövs mer skattemedel, säger Jokinen.

Men många Centerpartister motsätter sig den här höjningen och kommer att rösta emot förslaget. 

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46