Älgjakten börjar på lördag – aningen färre licenser än i fjol

Älgjakten pågår fram till årsskiftet och efter det får älg jagas utan hund fram till den 15 januari. Bild: Hangsna/Wikimedia Commons

Den egentliga jakttiden för älg startar på lördag i största delen av landet.

Under höstens och vinterns jakter finns drygt 50 000 licenser för älg och drygt 58 000 för vitsvanshjort. Med en jaktlicens får man fälla ett vuxet hjortdjur eller två kalvar, om inga andra villkor anges i jaktlicensen.

Det har beviljats cirka åtta procent färre jaktlicenser för älg jämfört med i fjol.

– Minskningen gäller främst norra Finland. I övriga delar av landet är antalet jaktlicenser på ganska samma nivå som förra året, säger Jani Körhämö, jaktchef vid Finlands viltcentral, i ett pressmeddelande.

Pågår till årsskiftet

I och med förra säsongens jakt minskade älgstammen med cirka elva procent, enligt Naturresursinstitutets uppskattningar, och efter jaktsäsongen bestod stammen av cirka 86 500 älgar. Målet för höstens jakt är en vinterstam på 68 000–85 000 älgar i hela landet.

Älgjakten pågår i fullskalig omfattning fram till årsskiftet. Efter det får älg jagas utan hund fram till den 15 januari. Jakten på vitsvanshjort fortsätter fram till slutet av januari, och efter det får den jagas utan hund fram till den 15 februari.

Mer information om älgjakten på olika håll i landet finns på Naturresursinstitutet Lukes webbplats.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning