Alger normal företeelse

Följande synpunkt synes vara förbisedd i diskussionen om algerna i haven och i vattendragen.

Algerna är en normal företeelse såtillvida att de, som en del av en komplicerad del av ett globalt kretslopp, bevarar en ekologisk jämvikt i haven och vattendragen. En av algernas funktioner är att avlägsna dessa näringsämnen ur vattnet på ett eller annat sätt.

Denna del av naturens kretslopp mister, om störningarna överskrider en viss tröskel, sin korrektiva förmåga att återfå sin jämvikt och situationen urartar då kretsloppet förgäves anstränger sig. Den stora algplågan är bara ett av symtomen. I kretsloppet är algblomningens funktion, åtminstone vid kusterna, att flytta näringsämnen från vattnet upp på land med hjälp av strömningar och vindinverkan. Ett gott exempel är de tusentals ton alger som under Peking-olympiaden måste avlägsnas ur havet och från havsstränderna för att roddtävlingar över huvud taget kunde hållas.

Ett annat exempel är de stora blåstångsbankarna vid kusten och i yttre skärgården för inte så länge sedan (de tjänade ju skärgårdsborna som värdefull gödsel). Om viljan och ett ekologiskt existentiellt tvång därtill fanns kunde dessa näringsämnen tillvaratas. Det vore intressant att på global nivå veta hur många miljoner ton näringsämnen som sedimenteras och hur många miljoner ton som årligen spolas upp på stränderna.

Jaakko Orrman Helsingfors

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning