Alex Freeman skriver rekviem över Finland 1918

Alex Freeman kommer att närma sig inbördeskriget genom universella ämnen som förlust, försoning och fred. Genom att också använda texter av finsk- och svenskspråkiga poeter hoppas han kunna förankra resonemanget i Finland.Bild: Lars Johnson

Helsingfors kammarkör har beställt stort körverk av amerikanen Alex Freeman. Verket uruppförs på hundraårsdagen efter inbördeskrigets slut den 15 maj.