Alex Freeman skriver rekviem över Finland 1918

Alex Freeman kommer att närma sig inbördeskriget genom universella ämnen som förlust, försoning och fred. Genom att också använda texter av finsk- och svenskspråkiga poeter hoppas han kunna förankra resonemanget i Finland. Bild: Lars Johnson

Helsingfors kammarkör har beställt stort körverk av amerikanen Alex Freeman. Verket uruppförs på hundraårsdagen efter inbördeskrigets slut den 15 maj.

Helsingfors kammarkör har tidigare uppfört Alex Freemans Shakespeareinfluerade komposition A Wilderness of Sea. Den nu aktuella beställningen gäller ett knappa timmen långt verk för kör a cappella. Uruppförandet är inprickat till den 15 maj 2018, på 100-årsdagen efter inbördeskrigets slut.

– Grundidén är ett rekviem där vissa texter på latin ackompanjeras av texter på engelska, finska och svenska. Texterna återspeglar universella teman som död, kärlek och livets förgänglighet. Verket är inspirerat av teman som försoning, oöverkomlig smärta och helande.

Hur har du uppfattat inbördeskriget från din position som utlänning i Finland?

– Mitt perspektiv är lekmannens, men jag har naturligtvis hört om kriget genom berättelser som vandrat i släkterna ett par generationer. Jag har inget intresse av att återge historien som sådan för att någon skall kunna "återuppleva" den. Inte är jag heller intresserad av att återge varje ord av rekviemtexten.

Alex Freeman säger att han snarare är intresserad av att utforska flexibiliteten hos människan, "trots allt det horribla som hon är kapabel till".

– Det är ett tema som känns meningsfullt när människorna i ett av världens fredligaste länder ser tillbaka på en konflikt som avslutades ett sekel tidigare. Trots att vi minns krigets förödelse, finns det också ett element av tacksamhet i ett verk som detta. Det är något som jag som tonsättare kan omfatta. Verket ger möjlighet till reflektion över det oöverskådliga tomrum som ett krig alltid lämnar efter sig.

En av Freemans viktigaste inspirationskällor har varit Walt Whitmans dikter.

– I Walt Whitman har vi (amerikaner) en egen poet under inbördeskriget som kunde skriva om universella teman som förlust, försoning och fred. Genom att också använda texter av finsk- och svenskspråkiga poeter tror jag att det universella resonemanget kan förankras i en finländsk kontext.

Har du några specifika förebilder för verket i fråga?

– Det finns hur många dikter som helst om ämnet och det är något som jag funderar över mycket när jag läser tidningen. Min vän och mentor Charles Fussell skrev ett stycke på 1990-talet, som gjorde stort intryck på mig. Specimen Days var en kantat för kör, baryton och orkester som baserade sig enbart på valda texter av Whitman. Det inspirerade mig, tack vare både det emotionella och musikaliska uttrycket, som var flytande, fräscht, energiskt och lyriskt. Hindemiths Rekviem är det första verket jag känner till där Whitmans texter använts. Det gav mig idén att skriva ett rekviem som kunde innehålla något annat än texter på latin. Brittens War Requiem har varit ett viktigt verk för mig och ger en möjlig inkörsport till att bemästra mässliturgin.

Alex Freeman föddes 1972 och växte upp i Raleigh, North Carolina. Han har komponerat sedan han var tretton och har studerat komposition vid Juilliard School of Music, Eastman School of Music, Boston University och Sibelius-Akademin. Sedan 2001 är han bosatt i Helsingfors.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46