Ålen utrotningshotad – Jord- och skogsbruksministeriet vill begränsa fisket

Ålyngel planteras ut i Tusby. Bild: Lehtikuva/Onni Ojala

Enligt Jord- och skogsbruksministeriets förslag ska ålfisket förbjudas varje år från den första oktober till den sista januari.

Ålen är en ytterst utrotningshotad art i Finland. Senast i augusti fraktades över 80 000 ålyngel som utplanterades i finska kustområden för att stödja återhämtningen av det lokala ålbeståndet.

Jord- och skogsbruksministeriets förslag bygger på ett EU-direktiv som slår fast att ålfisket måste förbjudas under minst tre på varandra följande månader om året. Det finska ålfiskeförbudet är en månad längre än minimikravet och omfattar också fritidsfiske och allt ålfiske i inlandet, uppger Jord- och skogsbruksministeriet i ett pressmeddelande.

Den årliga ålfångsten uppgår till mellan 10 000 och 12 000 kilo. Omkring hälften av den här fångsten fångas till havs. Den kommersiella fångsten och försäljningen av ål uppgår endast till cirka 1 000 kilo per år.

Jord- och skogsbruksministeriets lagförslag är på remiss fram till den 21 september.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning