Ålen utrotningshotad – Jord- och skogsbruksministeriet vill begränsa fisket

Ålyngel planteras ut i Tusby. Bild: Lehtikuva/Onni Ojala

Enligt Jord- och skogsbruksministeriets förslag ska ålfisket förbjudas varje år från den första oktober till den sista januari.

Ålen är en ytterst utrotningshotad art i Finland. Senast i augusti fraktades över 80 000 ålyngel som utplanterades i finska kustområden för att stödja återhämtningen av det lokala ålbeståndet.

Jord- och skogsbruksministeriets förslag bygger på ett EU-direktiv som slår fast att ålfisket måste förbjudas under minst tre på varandra följande månader om året. Det finska ålfiskeförbudet är en månad längre än minimikravet och omfattar också fritidsfiske och allt ålfiske i inlandet, uppger Jord- och skogsbruksministeriet i ett pressmeddelande.

Den årliga ålfångsten uppgår till mellan 10 000 och 12 000 kilo. Omkring hälften av den här fångsten fångas till havs. Den kommersiella fångsten och försäljningen av ål uppgår endast till cirka 1 000 kilo per år.

Jord- och skogsbruksministeriets lagförslag är på remiss fram till den 21 september.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46