Äldre borde få komma ut mer

Så länge vi i Finland har äldre som inte kommer ut en enda gång under sommaren kunde vi faktiskt först stifta en lag enligt vilken varje äldre människa i det här landet bör få komma ut en gång per vecka!

Riksdagsledamot Anne Kalmari uttalade sig i HBL angående en ny djurskyddslag som är under arbete (HBL 30.7). Hon anser att det i den bör ingå en klausul om obligatorisk utevistelse för hundar i Finland. Så länge vi i Finland har äldre som inte kommer ut en enda gång under sommaren kunde vi faktiskt först stifta en lag enligt vilken varje äldre människa i det här landet bör få komma ut en gång per vecka! Efter det kan vi ta itu med hundarna.

Solveig Wikstedt Åbo

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03