Äldre borde få komma ut mer

Så länge vi i Finland har äldre som inte kommer ut en enda gång under sommaren kunde vi faktiskt först stifta en lag enligt vilken varje äldre människa i det här landet bör få komma ut en gång per vecka!

Riksdagsledamot Anne Kalmari uttalade sig i HBL angående en ny djurskyddslag som är under arbete (HBL 30.7). Hon anser att det i den bör ingå en klausul om obligatorisk utevistelse för hundar i Finland. Så länge vi i Finland har äldre som inte kommer ut en enda gång under sommaren kunde vi faktiskt först stifta en lag enligt vilken varje äldre människa i det här landet bör få komma ut en gång per vecka! Efter det kan vi ta itu med hundarna.

Solveig Wikstedt Åbo

”Nu sover jag gott, äntligen!”

Angelina fick dålig sömn men rogivande växter hjälpte henne. "Min livskvalitet är mycket bättre nu" säger hon. 20.9.2018 - 13.33