Åldern har inget med Vega att göra

Jag gillar naturligtvis inte heller allt eller alla programvärdar på Yle Vega, men jag är tveksam till att det skulle bero på min ålder.

Vilken åsikt man än har om innehållet i Yle Vega borde man väl hålla sig till att framföra den just som sin egen åsikt och inte utnämna sig själv till representant för andra. Jag är i samma ålder som Monika Fagerholm (HBL Debatt 22.5), men håller inte alls med henne och opponerar mig mot att "vi äldre" skulle vilja ha tillbaka Ann-Sophie Sandström och Pia Abrahamsson.

Jag saknar personligen ingendera och var inte förtjust i deras program utan tycker att Kike Bertells lördags- och söndagsprogram är mycket intressantare, smartare och mera engagerande. Bara som ett exempel. Men det är min åsikt, jag skulle inte komma på att framföra den som representant för "oss äldre". Och varför över huvud taget så mycket fokus på ålder? Inte har alla i samma ålder samma åsikter i alla andra frågor heller, eller samma smak till exempel då det gäller litteratur eller film, så varför skulle en viss åldersgrupp tycka precis lika just när det gäller radion?

Jag gillar naturligtvis inte heller allt eller alla programvärdar på Yle Vega, men jag är tveksam till att det skulle bero på min ålder, det har nog andra orsaker (till exempel tycke och smak). Dessutom anser jag när allt kommer omkring att Yle Vegas utbud är ganska mångsidigt och jag inser faktiskt inte hur det skulle kunna vara möjligt att behaga alla på alla punkter – till exempel om Yle Vega skulle göra om sig så att Fagerholm blir nöjd så kommer helt klart inte jag att vara det och tvärtom, det hjälper inte alls att vi är i samma ålder.

Eva Söderholm Åbo

Bli kock i Axxell

Svenskfinlands kändaste kock, Micke Björklund, har trätt in som mentor och mecenat för Axxells kockutbildning i Karis, för kockutbildningens framtid och Finlands matkultur. 8.10.2019 - 11.40

Mer läsning